Leestijd: 5 minuten

Zijn strategische allianties het nieuwe business model?

DGA's op Nyenrode

13 Januari 2016

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses, maar ook intuïtie en verbeelding.

Strategische vraagstukken kenmerken zich als paradoxen. Zo zijn er diverse strategische doelen die tegenstrijdig zijn en waartussen een balans moet worden gevonden. Om als DGA de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het daarom nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen denken.

  • 29 maart 2016
  • Prof. dr. Bob de Wit

In deze sessie aandacht voor wat u van succesvolle en vaak beroemde strategen kunt leren? Waarom is bijvoorbeeld de context waarin deze succesvolle strategische leiders opereren zo cruciaal? Vaak blijkt die leider namelijk niet op zichzelf te staan maar onderdeel te zijn van een breder team. Welke lessen trekt u hier uit en hoe kunt u dit naar uw eigen organisatie vertalen?

  •  25 april 2016
  • Dr. Jeroen van der Velden

De invulling van het strategisch proces bepaalt in grote mate de effectiviteit van strategische keuzes en de strategie realisatie. Waar wordt de nadruk gelegd, wie wordt betrokken en hoe ga je om met strategie in omgevingen die in grote mate aan verandering en complexiteit onderhevig zijn? Tijdens deze tweede sessie krijgt u een aantal handvatten aangeboden om een strategische fit te realiseren in een context van stabiliteit en/of verandering.

Door wie?

Beide sessies worden geleid door prof. dr. Roberto Flören. We kennen hem van eerdere NVB-bijeenkomsten over ‘Familiebedrijven en Ondernemerschap’. Roberto neemt de rol van kerndocent/moderator op zich bij het DGA-programma dat NVB samen met Nyenrode Business Universiteit ontwikkeld.

Programma:

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

15.00 uur      inloop met koffie/thee

15.30 uur      start bijeenkomst

17.00 uur      pauze met lichte maaltijd

19.00 uur      einde bijeenkomst (met afsluitende borrel)

De Locatie

De twee sessies worden op het Kasteel van het landgoed van Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25 te Breukelen gehouden.

Straatweg 25 te Breukelen routebeschrijving

 

 

Aanmelden:

U kunt zich voor deze DGA-sessies aanmelden door middel van een email naar info@nvb-bouw.nl o.v.v. ‘DGA’s op Nyenrode’. Vermeldt u s.v.p. ook naar welke sessie u wilt komen. Er zijn voor NVB-leden geen kosten aan verbonden.

(NB: Er kunnen per sessie maximaal 20 DGA’s worden ontvangen . Meldt u zich dus snel aan, want vol is vol.)