Leestijd: 1 minuut

Houvast bij

Huurrecht 2016

legt op overzichtelijke wijze uit hoe het huurrecht in elkaar steekt

15 Maart 2016

De nieuwe editie van de NVB uitgave ‘Houvast bij Huurrecht 2016’ is verschenen. Deze praktische publicatie legt op overzichtelijke wijze uit hoe het huurrecht in elkaar steekt.

Hoewel de verwachting vorig jaar nog was dat de grote ontwikkelingen in het huurrecht wel achter de rug zijn, lijkt de regelgevingsmachine toch maar niet tot stilstand te komen. Het afgelopen jaar werden de (pas kort geleden gewijzigde) regels in het puntenwaarderingsstelsel opnieuw gewijzigd, door de hoogte van de huur die een verhuurder maximaal mag vragen, te koppelen aan de WOZ waarde. Voorts is op dit moment een wetsvoorstel in behandeling om de inkomensafhankelijke huurverhoging – waar het de verhuur door woningcorporaties betreft – weer aan  banden te leggen.

Voor veel ontwikkelaars, bouwers en andere partijen die zich met bouw- en planontwikkeling bezighouden, is de huurwoningenmarkt een plek waar nog steeds mooie kansen gevonden worden. Met name nu het voor starters steeds lastiger wordt om een koopwoning te financieren, wijkt een almaar groeiende groep mensen uit naar een huurwoning in het geliberaliseerde segment. En juist in dit segment is een schrijnend tekort aan kwalitatief goede en betaalbare woningen. Juist voor die bedrijven die zich in hun bedrijf richten op de verhuur van vastgoed of voor bedrijven die dit willen gaan doen, is deze nieuwe ‘Houvast’ van NVB bedoeld.

Meer informatie

De ‘Houvast Bij: Huurrecht’ is hier te downloaden. Indien u de publicatie echter liever in een gedrukt exemplaar ontvangt, dan kunt u een mail sturen naar info@nvb-bouw.nl o.v.v. ‘Houvast bij: Huurrecht 2016’. Wij sturen u dan een exemplaar toe. Heeft u vragen of wilt u meer weten over het huurrecht, neem dan contact op met Coen van Rooyen, jurist van NVB en auteur van deze ‘Houvast’ (070 - 386 02 04) coen@nvb-bouw.nl