Leestijd: 1 minuut

Lobbysucces: Koop en aanneming bij transformatie fiscaal één prestatie

30 Mei 2016

In reactie op de brief van NVB aan de staatssecretaris van Financiën, heeft de staatssecretaris laten weten dat bij transformatie de overdracht van het oude gebouw en de aanneemwerkzaamheden erna fiscaal moeten worden gezien als één prestatie. Indien dus geen sprake is van ‘vernieuwbouw’, hoeft over de aanneemwerkzaamheden geen btw in rekening te worden gebracht.

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat in de praktijk nog geen geval is geweest waarin de levering en de aanneming als twee prestaties zijn belast. Het beleid frustreert de transformatie van kantoren naar woningen dus niet, aldus de staatssecretaris.

Het probleem was echter, dat sommige inspecteurs in vooroverleg met ondernemers aangaven van plan te zijn btw over de aanneemwerkzaamheden in rekening te gaan brengen. De bevestiging van de staatssecretaris dat levering en aanneming als één prestatie moeten worden gezien, helpt ondernemers door duidelijkheid te scheppen in de discussie met de fiscaal inspecteur.

Bovendien heeft de staatssecretaris aangegeven samen met NVB een definitie van het begrip ‘vernieuwbouw’ op te gaan stellen, wederom om de praktijk meer duidelijkheid te geven en daarmee discussie met de fiscus te voorkomen.

De brief van de staatssecretaris is te vinden via:https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/27/reactie-op-het-bericht-dat-de-fiscus-de-transformatie-van-kantoren-tot-wooneenheden-frustreert/reactie-op-het-bericht-dat-de-fiscus-de-transformatie-van-kantoren-tot-wooneenheden-frustreert.pdf