Leestijd: 1 minuut

Prinsjesdag: Fiscale definitie bouwgrond wijzigt

Sneller BTW betalen over bouwgrond

21 September 2016

Uit het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan blijkt dat het Kabinet grond sneller wil bestempelen als ‘bouwgrond’. Hierdoor moet vaker btw over grond worden betaald. NVB leden lopen hierdoor straks meer risico dan voorheen. Als een belastinginspecteur grond ineens bestempelt als ‘bouwgrond’ dan neemt de fiscale druk fors toe. Die onzekerheid maakt investeringsbeslissing risicovoller en ontwikkelen en bouwen mogelijk duurder.

Op dit moment geeft de wet een aantal specifieke situaties waarin grond wordt gezien als met btw belaste ‘bouwgrond’. Als het geen bouwgrond is, wordt overdrachtsbelasting over de transactie geheven. Het voorstel is nu om deze specifieke ‘bouwgrond’ situaties los te laten, om in plaats hiervan de belastinginspecteur de mogelijkheid te geven om alle omstandigheden mee te laten nemen in zijn oordeel of grond bestemd is om op te bouwen.

Door deze wijziging zal heel veel onzekerheid ontstaan bij iedereen die grond koopt. Als een inspecteur immers vindt dat grond niet bestemd is om te worden bebouwd dan wordt er 6% overdrachtsbelasting geheven en als een inspecteur vindt dat grond toch wel bestemd is om te worden bebouwd dan leidt dit tot heffing van 21% btw over de grond.

Door het voorstel moet grond, zelfs als er nog niets mee is gedaan maar er wel een ‘objectief voornemen’ bestaat om te bouwen, in de btw geleverd moet worden. Van een dergelijk objectief voornemen is bijvoorbeeld sprake als:

  • een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar nog niet is verleend;
  • kosten voor een architect gemaakt zijn om een gebouw op het betreffende terrein te plaatsen;
  • uit objectieve gegevens de intentie op het moment van levering bij de toekomstige eigenaar blijkt dat het terrein bestemd was voor bebouwing.

Door de geplande wijziging is het aan te raden om te beoordelen wanneer leveringen van grond gepland staan in verband met toepassing van oud of nieuw recht. Wellicht moet op korte termijn actie worden ondernomen om nog onder het oude recht te kunnen leveren. Ook bij de levering van bebouwde grond in 2017 bestaat de kans namelijk dat sprake is van een ongewenste btw-belaste levering.