NVB dient zienswijze in tegen Omgevingsverordening Overijssel

NVB laat de provincie Overijssel weten zich niet te kunnen vinden in woonbeleid

Leestijd: 3 minuten 1 minuut

Geschreven door Coen van Rooyen op 18-11-2016

In reactie op de concept Omgevingsverordening van de provincie Overijssel heeft NVB laten weten zich niet te kunnen vinden in de uitgangspunten voor het woonbeleid. Onder meer met het voorschrift dat gemeenten straks maximaal 80% van de behoefte in bestemmingsplannen op mogen nemen, creëert de provincie eerder problemen dan deze op te lossen.

Maar ook de houdbaarheid die gesteld wordt aan ruimtelijk beleid sluit niet aan bij de praktijk van bouw- en projectontwikkeling, waarin langjarige investeringen gedaan moeten worden. Initiatiefnemers en financiers in de ruimtelijke ordening zijn immers slechts bereid te investeren als ze het vooruitzicht hebben van voorspelbaar beleid en een betrouwbare overheid.

Ook acht NVB het onbegrijpelijk dat de huidige Ladder voor duurzame verstedelijking als basis voor beleid wordt gekozen, terwijl de Ladder op dit moment wordt herzien in de Tweede Kamer. Hiermee wordt een risico genomen dat de oplossing van de problemen die de landelijke Ladder veroorzaakte, straks door provinciaal beleid weer teniet gedaan wordt.

Een groot punt van zorg in meer algemene zin is het gemak waarmee op basis van onderbuikgevoelens nu beleid wordt geschreven. Een deugdelijke onderbouwing van de onbalans tussen vraag en aanbod wordt niet gegeven. Waar bovendien in de regelgeving wordt aangestuurd op herstel van deze vermeende onbalans, wordt onterecht slechts uitgegaan van een overschot in aanbod. De constant veranderende vraag op de woningmarkt vereist dat niet de kwantiteit van de plannen flexibel moet worden gemaakt, maar dat juist de kwaliteit binnen bestemmingsplannen flexibeler moet worden gemaakt.

De ingediende zienswijze van NVB tegen de provinciale omgevingsverordening kunt u hier downloaden.