Lobbysucces: Kopers verdienen meer

Minister stelt onderzoek in naar aanleiding van NVB-rapport ‘kopers verdienen meer’

Leestijd: 1 minuten 1 minuut

Geschreven door Coen van Rooyen op 05-12-2016

In reactie op het NVB rapport ‘Kopers verdienen meer’, heeft Minister Blok toegezegd een ‘Platform Maatwerk’ op te gaan zetten. Uit eerder onderzoek van Peter Boelhouwer en Karel Schiffer in opdracht van NVB bleek namelijk dat banken de mogelijkheden om maatwerk-hypotheken te verlenen links laten liggen.

Via maatwerk-hypotheken mogen banken onderbouwd afwijken van de standaard leennormen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers of startende ondernemers eerder een passende hypotheek krijgen. Uit onderzoek in opdracht van NVB bleek echter dat deze ruimte voor uitzonderingen niet volledig benut wordt.

Minister stelt onderzoek in naar aanleiding van NVB-rapport ‘kopers verdienen meer’

De minister wil nu via het Platform Maatwerk een bredere toepassing van maatwerk-hypotheken onderzoeken. Binnen dit platform gaan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen op zoek naar de eventuele knelpunten rond maatwerk-hypotheken en naar mogelijke oplossingen hiertegen.

De toezegging van de minister is te lezen op bladzijde 3 tot en met 5 van de Kamerbrief over de leennormen.

Lees hier ook het eerdere bericht van NVB dat aanleiding heeft gegeven tot deze toezegging van de minister.