Leestijd: 1 minuut

NVB positief over Invoeringswet Omgevingswet

16 Februari 2017

In een brief aan de minister van Infrastructuur & Milieu heeft NVB gereageerd op de invoeringswet Omgevingswet. Deze wet werd op 5 januari 2017 ter consultatie aan de markt aangeboden. NVB is, op een paar kleine kritische punten na, zeer te spreken over het wetsvoorstel.

Het voorstel pakt het probleem aan dat nu veelal te vroeg en te vaak de ontwikkelaar moet opdraaien voor planschade die buren ondervinden door de wijziging van het bestemmingsplan, terwijl nog niet eens duidelijk is hoe groot die schade straks echt is.

Ook is de NVB enthousiast over de mogelijkheid om straks zonder vergunning te kunnen starten met de bouw, doordat de vergunning voor een omgevingsplanactiviteit expliciet in het omgevingsplan moet worden opgenomen.

Tot slot is NVB blij met de nieuwe voorbereidingsbescherming, waardoor een eventuele toekomstige wijziging van het bestemmingsplan niet langer in alle gevallen vergunningverlening onder het huidige plan frustreert.

Lees hier de brief van NVB aan de minister.