Leestijd: 1 minuut

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties aangeboden

1 Maart 2017

8 maart 2017

NVB is mede-ondertekenaar van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties dat gisteren is aangeboden aan vier Kamerleden van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks door Jop Fackeldey van de G32, het netwerk van middelgrote steden.                                                                              

Met dit manifest slaan steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten slim bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren.

Volgens de initiatiefnemers van het Manifest blijft het aantal huishoudens in Nederland de komende jaren sterk groeien en daarmee ook de vraag naar nieuwe huizen. Zij willen daarom gebieden binnen de steden die niet of nauwelijks meer gebruikt worden, benutten voor woningbouw. Het gaat onder andere om verouderde bedrijventerreinen en spoorweg- en havenemplacementen, waar op grote schaal nieuwe woonbuurten met voorzieningen gebouwd kunnen worden.

Het voordeel van binnenstedelijke woningbouw is volgens de initiatiefnemers dat daarmee ook meteen energiezuiniger en duurzamer gebouwd wordt, het gebruik van de auto wordt teruggedrongen, nieuwe banen gecreëerd worden en er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor huishoudens die graag in de stad willen wonen. Van belang is ook dat door meer woningen binnen de steden te bouwen, er minder huizen in nieuwe buitenwijken aan de randen van de steden gebouwd hoeven te worden.

Klik hier voor het gehele persbericht.

Klik hier voor het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties.