Leestijd: 2 minuten

NVB start opleiding 'Projectontwikkeling Nieuwe Stijl'

9 Mei 2017

31 oktober 2017 start de NVB opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’. Deze opleiding is speciaal voor en met NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers ontwikkeld en wordt in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) aangeboden.

De opleiding stelt in grote lijnen de deelnemers in staat om een gedegen investeringsvoorstel voor een (her-) ontwikkelingsopgave op te stellen. 

Waarom deze opleiding?

De wereld verandert in zowel fysieke als sociaal-maatschappelijke zin. En daarmee is ook het projectontwikkelingsvak continu in beweging. De vast- goedontwikkelaar moet tegenwoordig van alle markten thuis zijn; een enthousiaste partner met veel actuele marktkennis, een soepele rekenaar, een juridisch expert, een strategische onderhandelaar. Onder meer deze onderwerpen vinden we terug in de verschillende modules van deze opleiding. 

Waarom met ASRE?

In de ASRE heeft NVB een hoogwaardige en zeer flexibele partner gevonden. Het modulaire karakter past goed bij de keuzevrijheid die studenten tegenwoordig wensen. Verder worden de modules regelmatig inhoudelijk getoetst en waar nodig geupdate aan de actuele marktontwikkelingen. De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. 

Met deze opleiding hoopt NVB alle ambitieuze vastgoedprofessionals nog meer te stimuleren zich te bekwamen in het mooiste vak op aarde: het creëren van prettige woonomgevingen en plezierige werk- en recreatiegebieden! Kortom: Nederland een beetje beter en mooier maken! 

Voor wie is deze opleiding?

NVB en ASRE streven naar heterogene groepen waardoor met name bij de praktijkgerichte opdrachten functionele interactie mogelijk is en de cases vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Deze opleiding is dus niet alleen bedoeld voor ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers maar juist ook zeer interessant voor vastgoedprofessionals bij gemeenten, beleggers en corporaties. 

Ook voor vastgoedprofessionals bij gemeenten, corporaties en beleggers

De modulaire opzet van de opleiding biedt deelnemers veel keuzevrijheid bij het bepalen van de persoonlijke leerroute. De opleiding start met een eendaagse introductiemodule die NVB inhoudelijk vormgeeft. Vervolgens kiest de student uit het aanbod van ASRE opleidingen de modules die passen in zijn persoonlijke leerroute. Ter afronding stelt de student een eigen ‘Professional Plan’ op waarin de kennis uit de gevolgde modules wordt toegepast op een eigen praktijksituatie. Ook wordt in deze fase ter inspiratie een excursie naar een toongevende (her)ontwikkeling aangeboden.