Leestijd: 5 minuten

Johan Groen legt na vijf jaar de voorzittershamer neer

17 November 2017

Toen hij de voorzittershamer in 2012 van Jo Goossens overnam zat de sector nog in een diep dal. Nu, vijf jaar later ziet Johan Groen een sector die er aanzienlijk beter voor staat. “Het ziet er allemaal een stuk positiever uit”, stelt hij vast. “Ik ben blij dat ik een vitale vereniging achterlaat.”

Tijdens de vorige voorzitterswissel benadrukte de vertrekkende Jo Goossens dat het voorzitterschap van NVB vooral energie geeft en je een bredere kijk op de sector biedt. “Dit hadden mijn woorden kunnen zijn”, trapt Johan Groen het gesprek af. “Je voert immers een vereniging met een maatschappelijke taak aan. Als voorzitter hoor je toch meer over hoe het in Den Haag en bij de provincies werkt. Die bredere kijk komt ook omdat je genoodzaakt bent om je in zaken te verdiepen waarin je je normaal gesproken minder verdiept. En dat verrijkt je als mens. Zo kan ik door alle ontwikkelingen en de gesprekken die ik heb gevoerd, beter dan andere mensen om mij heen, voorspellen waar de markt naar toe gaat of waar problemen gaan komen. Ik heb mij bijvoorbeeld verbaasd over hoe provincies tegen de bouwproductie aankijken en over ‘maximale jaarproducties’ spreken. Dat krachtenspel en het sparren met anderen daarover maakt je ook als professional een stuk beter.”

“Ik laat een vitale en gezonde vereniging achter”

Lastige tijd

Toen Groen in 2012 aantrad, stond de sector er zeer slecht voor. “Voor veel collega’s was het een uitermate lastige tijd. Het gaat natuurlijk altijd met ups en downs, maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het nu een stuk leuker is om voorzitter te zijn dan in de donkere crisisjaren die achter ons liggen. Tegelijkertijd ben ik er heel trots op dat we met elkaar - bestuur, directie én bureau - de vereniging door deze moeilijke tijd heen hebben weten te leiden. Ik laat een financieel gezonde organisatie achter waarvan de continuïteit gewaarborgd is.”

Hij heeft de vereniging in de vijf jaar dat hij de voorzittershamer hanteerde wel zien veranderen. “De wijze waarop mensen en bedrijven met brancheorganisaties omgaan is gewoon anders geworden. We proberen de leden daarom nu ook op andere manieren aan te spreken en bij de vereniging te betrekken.” Daarmee doelt Groen onder andere op de wijze waarop NVB haar leden de laatste jaren kennis laat maken met andere invloeden en nieuwe technieken. “Eén van de eerste keren dat ik met 3D printing te maken kreeg, was bij NVB. Of neem zoiets als gendermarketing. Inmiddels een bekend begrip, maar veel leden kwamen dat onderwerp voor het eerst tegen bij NVB. En ook op het gebied van fiscaliteit loopt NVB met regelmaat voorop met informatie. Een onderwerp waar we het nu veel over hebben is mobiliteit en wat dat betekent voor de wijze waarop we ons in de toekomst gaan vervoeren. Een gids zijn in de vele kennisbronnen die er zijn, dát is toch wel de kracht van NVB.”

Lobby

Behalve een gids in nieuwe ontwikkelingen en trends staat NVB natuurlijk ook bekend om het lobbywerk richting overheid, provincies en gemeenten. “Het is een feit dat de aandacht voor onze sector in het Haagse wat minder is geworden. Maar we hebben in de afgelopen jaren toch ook de nodige successen geboekt”, merkt Groen op. Een goed voorbeeld vindt hij de hypotheekverstrekking voor nieuwbouwwoningen. “Een paar jaar geleden kreeg iemand die een duurzame energiezuinige nieuwbouwwoning kocht net zoveel hypotheek als de koper van een energieverslindende bestaande woning. Daar hebben we als branchevereniging toen sterk tegen geageerd. Uiteindelijk heeft dat tot een aanpassing geleid en mag men voor een duurzame nieuwbouwwoning nu meer lenen.”

De sector zit dan nu weer in de lift, dat neemt niet weg dat Groen nog wel wat aandachtspunten heeft. “De arbeidsproductiviteit heeft zich in onze branche nog steeds niet goed ontwikkeld. We hebben daarnaast ook simpelweg te weinig mensen. En als het gaat om de woningbouw heeft de overheid geen échte doelen gesteld.” Vooral dat laatste baart hem zorgen. “De mindset dat er echt meer ruimte moet komen voor woningbouw is er bij veel provincies nog steeds niet. Daarbij baseert men zich op oude cijfers. Het is nu eenmaal een gegeven dat de vraag naar woningen in de crisis afneemt. Men gaat minder snel scheiden en jongeren blijven langer thuis wonen omdat ze door gebrek aan werk langer naar school gaan. Nu zie je dat dat beeld compleet is gekanteld en dat er nu veel meer huishoudens bij zijn gekomen die woonruimte willen hebben”, aldus de vertrekkend voorzitter. “Ik ben blij dat Piet Adema meer tijd en mogelijkheden heeft om onze belangen richting Den Haag, de provincie en gemeenten onder de aandacht te brengen”, voegt hij er in één adem aan toe.

Plezier

En dan zit het er bijna op voor Johan Groen. Over een antwoord op de vraag waar hij de afgelopen vijf jaar het meeste plezier aan heeft beleefd, hoeft hij niet lang na te denken. “Dat is toch wel na iedere bestuursvergadering met elkaar sparren en over allerlei zaken praten. Daar heb ik altijd erg van genoten. Toen we in de wieg lagen wisten we niks. Kennis en ervaring moet je onderweg opdoen. En van heel wat gesprekken na de vergaderingen heb ik veel kunnen opsteken. Ik ga dat nog missen hoor.”

Op de vraag wat hij zijn opvolger mee wil geven, antwoordt hij: “NVB gaat heel veel nieuwe zaken oppakken, weeg deze goed. Want hierdoor moet je ook weer keuzes maken welke dingen je blijft doen. Dus wees daar kritisch op. Probeer mee te gaan in het elan van NVB en maak de vereniging een stukje groter waarbij het verbinden centraal staat.”