Leestijd: 2 minuten

De NVB opleiding leert je projecten vanuit een andere invalshoek te bekijken

Thomas Penders, Projectontwikkelaar KBM Groep

4 Juni 2018

“Je kunt niet steeds hetzelfde ‘kunstje’ blijven doen terwijl de wereld om ons heen zo snel verandert. Denk aan veranderende wetgeving en de hele energietransitie. Als je niet meegaat dan verlies je het.” Met ruim 15 jaar werkervaring als projectontwikkelaar, weet Thomas Penders van de hoed en de rand. Om zijn kennis bij te spijkeren volgt hij de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.

Waarom de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’?

“Het projectontwikkelingsvak is ontzettend veelzijdig. De NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ behandelt onderwerpen over de hele breedte van het spectrum waardoor je in relatief korte tijd weer helemaal up-to-date bent. De opleiding leert je op een andere manier te denken en zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. Dit maakt de opleiding - ook als je al wat jaren werkervaring hebt - heel interessant.”

“Doordat we elkaar steeds weer tegenkomen, is er een echt ‘NVB-groepsgevoel’ ontstaan.”

Is de opleiding goed te combineren met je dagelijkse werk?

“Ja, de opleiding bestaat uit verschillende interessante modules. Sommige modules zijn (deels) online waardoor ik ze ook in de avonduren kan doen. Persoonlijk vind ik het wel prettig om ook colleges ‘live’ te volgen, omdat je dan met medestudenten en docenten kunt discussiëren. Doordat we elkaar steeds weer tegenkomen, is er een echt ‘NVB-groepsgevoel’ ontstaan. Het Professional Plan – een vast onderdeel van de opleiding – vergt meer tijdsinvestering. Maar doordat je zelf het onderwerp kiest, kun je dit goed aan laten sluiten op je dagelijkse werk. Met de professionele begeleider, die je vanuit de opleiding krijgt toegewezen, kun je goed sparren over het gekozen onderwerp.

Welke module vind je tot nu toe het meest interessant?

“Locatieontwikkeling en grondexploitatie. Aan de hand van een casus gingen we aan de slag met de kernvragen van gebiedsontwikkeling: hoe creëer je een goede leefomgeving en welke eisen stel je aan het ontwerp? We leerden onder meer hoe je ook binnenstedelijk meer waarde en een meer kwalitatieve woonomgeving  kunt creëren door meer openingen in de gevels op het maaiveld aan te brengen. Ook kan de ruimtebeleving worden vergroot door bijvoorbeeld de gevel ‘trapsgewijs’ omhoog te laten lopen. Dit zijn aspecten die je direct mee kunt nemen in volgende projecten. Ook de module vastgoedrekenen vond ik zeer interessant omdat deze cursus specifiek gericht was op het vergroten van je vaardigheden op dit vlak.”

Direct inschrijven voor de NVB opleiding 'Projectontwikkeling Nieuwe Stijl'
inschrijven