Leestijd: 1 minuut

NVB ondertekent akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

10 Juli 2018

NVB heeft samen met BZK, bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij - onderdeel van het Klimaatakkoord - afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Op dit moment wordt slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren en tot voor kort was verwarming op aardgas nauwelijks punt van discussie. Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen.

Alle partijen zetten zich in om nieuwbouw voortaan zoveel mogelijk aardgasvrij te realiseren. Ze zijn bereid ook bij projecten met aardgas die al in de pijplijn zitten, te bekijken of het alsnog mogelijk is die aardgasvrij te realiseren of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-ready zijn en over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden. De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75% van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best een nog hoger percentage te realiseren.

Hiermee is een mooie eerste concrete stap gezet in de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Bekijk hier: Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij