Leestijd: 1 minuut

NVB blij met verduidelijking EPC≤0 lening

27 Augustus 2018

NVB is blij dat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 niet alleen voor Nul-op-de-Meter woningen, maar ook voor woningen met een EPC of EI van nul op een eenvoudige manier gebruik kan worden gemaakt van extra kredietruimte. Hiermee reageert NVB samen met Neprom op de ter consultatie aangeboden Regeling Hypothecair Krediet 2019.

“In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn om overal NOM woningen te realiseren. EPC nul blijkt wel goed mogelijk te zijn, bijna in alle gevallen van grondgebonden en gestapelde bouw (tot vijf lagen). Door deze verruiming is het grote gat tussen EPC 0,4 en NOM gehalveerd. Dit leidt hopelijk tot veel meer woningen die een stuk verder gaan dan het Bouwbesluit”, aldus Coen van Rooyen, jurist bij NVB.

Wel ziet NVB het gevaar opdoemen dat de tussenstap van EPC nul ertoe gaat leiden dat er vrijwel geen gebruik meer wordt gemaakt van de slechts iets ruimere kredietmogelijkheid voor NOM. Dat zou jammer zijn, omdat uit oogpunt van de verduurzaming van de gebouwde omgeving het juist zo belangrijk is dat ook die laatste stap naar NOM gezet wordt. NVB vraagt de minister daarom de leencapaciteit voor een Nul-op-de-meter woning te verhogen naar € 30.000,- om zodoende de aantrekkelijkheid van NOM-woningen te vergroten. Ook gezien de stijgende bouwprijzen zou dit aan te raden kunnen zijn.

De voorgestelde wijziging leidt tot een aanzienlijke verbetering van de mogelijkheid van kopers om extra financiering te verkrijgen voor duurzame woningen, maar dat ophoging van de leenfaciliteit voor kopers van een Nul-op-de-meter woning gewenst is.

Lees ook: Consultatiereactie ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’

Lees ook: Minister lost financieringsprobleem EPC ≤0 woning op