Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

Fabriekstour biedt zicht op innovaties bij woningproducenten

27 November 2018

“De bouwsector moet zich ingrijpend vernieuwen”, stelde Nico Rietdijk, directeur van NVB Bouw, tijdens de eerste etappe van de Fabriekstour in Boekel. Die innovaties zijn noodzakelijk om het gat aan arbeidskrachten in de bouwsector op te vullen. Wanneer koplopers in de bouw aan opdrachtgevers en eindgebruikers laten zien tot welke innovaties zij in staat zijn, ontstaat er ook draagvlak voor deze vernieuwingen in de markt.

Op 22 november nam een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven, een energiebedrijf en diverse brancheorganisaties deel aan de eerste etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour, georganiseerd door Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder NVB). Tijdens deze etappe presenteerden twee innovatieve bedrijven, i.c. technische dienstverlener Unica en bouwgroep Hendriks Coppelmans hun visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie.

“Het is een goede zaak wanneer koplopers in de bouw laten zien tot welke innovaties zij in staat zijn.”

Bouwsector moet zich ingrijpend vernieuwen

Nico Rietdijk, directeur NVB Bouw, benadrukte het belang van de Fabriekstour. “Als gevolg van de crisis in de bouw, van enkele jaren geleden, is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de bouw. Dat tekort zal de komende jaren niet worden ingevuld”, zei Rietdijk. Hij stelde dat de bouwsector de grote bouw- en verduurzamingsopgaven van de komende jaren niet zal kunnen realiseren, wanneer bedrijven op dezelfde, traditionele wijze blijven produceren. Om het ‘gat’ aan arbeidskrachten in de toekomst op te vullen moet de bouwsector zich ingrijpend vernieuwen. Prefabricage, digitalisering en robotisering zijn daarbij sleutelwoorden. Evenals verregaande vormen van (keten)samenwerking, waarbij partijen elkaars kracht en expertise benutten en efficiënte productieketens vormen.

Het is, aldus Rietdijk, een goede zaak wanneer koplopers aan potentiële opdrachtgevers en eindgebruikers laten zien tot welke innovaties zij in productiewijze en bouwproces in staat zijn en waar het in de toekomst naartoe gaat. Wat dit betekent voor prijs en kwaliteit. De Fabriekstour vindt hij daarvoor een mooi initiatief.

Dat versnelt het innovatieproces

Deelnemers aan de Fabriekstour maakten in de eerste etappe kennis met het woningconcept (af)TOPwoningen van NVB-lidbedrijf Hendriks Coppelmans. Bij de ontwikkeling van het woningconcept is in samenspraak met de opdrachtgever, goed gekeken naar de draagkracht van de doelgroep met een bescheiden inkomen. Daardoor is het mogelijk onder de aftoppingsgrenzen een volwaardige en betaalbare NOM-woning te realiseren. Voor kleine gezinnen en 1-2 persoonshuishoudens. Bij de fabricage van de woningen is een hoge mate van standaardisatie en prefabricage toegepast. Tijdens de Fabriekstour is een voor Peelrand Wonen gerealiseerd Nul-op-de-meter complex bezocht.

De deelnemers namen eveneens kennis van een innovatief concept voor de renovatie van appartementencomplexen. Bij dit concept, door Unica Energy Solutions ontwikkeld voor een appartementencomplex van Vivare in Oosterbeek, is gekozen voor een aanpak waarbij in drie stappen naar gasloos wordt overgeschakeld. De laagdrempelige aanpak maakt het mogelijk om snel en no regret met het verduurzamen van appartementen te starten.

De eerste stap bestaat uit het isoleren van het dak van het gebouw en het realiseren van hybride warmteopwekking door het plaatsen van hybride zonnepanelen en een warmtepomp. Deze ingreep levert een gasbesparing op van ca. 80% en een label sprong van F naar A. In stap twee wordt het gebouw op basis van de reguliere meerjaren onderhoudsplanning verder geïsoleerd, waarna in stap drie de binnen-installaties verder worden aangepast en de gasinstallatie door nieuwe techniek wordt vervangen. Doordat Unica de investering doet, blijven de investeringskosten voor de corporatie beperkt.

 

Volgende etappe

De volgende etappe van de Fabriekstour vindt plaats op 13 december a.s. Dan staat een bezoek aan de woningfabriek van NVB-lid Bouwgroep Dijkstra en Draisma op het programma.