Leestijd: 1 minuut

Lenteakkoord

Initiatiefnemers Lente-Akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

29 November 2018

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de voorgenomen definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Tijdens en na het congres is bij veel bouwprofessionals onrust ontstaan over de hoogte van de eerste BENG-eis. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB zijn initiatiefnemers van het Lente-akkoord, en maken zich hard voor een soepele overgang naar bijna energieneutrale nieuwbouw. Zij gaan de mogelijke impact van de voorgenomen definitieve BENG-eisen dan ook grondig bestuderen.

Input leveren

Het ministerie heeft aangegeven dat er de komende tijd nog twee momenten zijn om input te leveren op de voorgenomen definitieve BENG-eisen. In december organiseert het ministerie een klankbordbijeenkomst voor alle brancheverenigingen. In januari start een internetconsultatie. De partijen in het Lente-akkoord zullen van deze gelegenheid gebruik maken.


Ambitie blijft staan

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020. De aangesloten deelnemers hebben zich verplicht om per 1 januari 2018 al conform BENG-eisen of beter te bouwen.

Veranderde BENG-waarden

De voorgenomen waarden voor BENG 1, 2, en 3 (zijnde 25 kWh/m2-jaar, 25 kWh/m2-jaar en 50%) worden – mede naar aanleiding van onderzoeken van het Lente-akkoord – veranderd. Voor een verdere toelichting zie de tabellen op de website van Lente-Akkoord.