Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

Zien is geloven in Dokkum

Verslag 2e etappe Fabriekstour

13 December 2018

Op 13 december nam een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven en diverse brancheorganisaties deel aan de tweede etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour. Tijdens deze etappe presenteerde onder meer NVB-lidbedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma haar visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. De wijze van produceren van de droogstapelwoning stond daarbij centraal.

Industrialiseren is noodzaak

“De gebouwde omgeving heeft een groot probleem wanneer de komende jaren de bestaande woningvoorraad moet overschakelen op systemen van lage temperatuurverwarming. Bij alle woningen van vóór 2012 schiet de isolatie tekort”, aldus Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD). Met de gevelfabriek kan Bouwgroep Dijkstra Draisma per jaar zo’n 1.000 nieuwbouw- en/of renovatiewoningen produceren. Daarvoor wil Dijkstra bij voorkeur meerjarige afspraken maken en doet dit graag samen met corporaties én bewoners. “Bouwen is naast techniek vooral een mensen-ding: de grootste uitdaging is bewoners te betrekken bij en mee te nemen in het ontwikkelproces. Daarvoor is 70% draagvlak te laag, want dat betekent 30% weerstand. Bij corporatie Elkien hebben we in de wijk Wielenpôlle 100% deelname gerealiseerd.”

De droogstapelwoning

Volgens Folkert Linnemans, innovator bij BGDD, bevindt de energietransitie zich momenteel in een chaosfase. Niemand weet precies waar het op wijkniveau met de toekomstige energievoorziening naartoe gaat. “Daarom is de droogstapelwoning ontwikkeld onafhankelijk van de warmtebron. De woning is schaalbaar, aanpasbaar, energieleverend en op iedere warmtebron aan te sluiten.” Om seriematige productie mogelijk te maken, is het woonprogramma ervan gestandaardiseerd. “Veel plattegronden van corporatiewoningen zijn in de basis identiek: woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een natte cel. Waarom daarin dan variëren?” De look-and-feel van de woningen is naar eigen smaak aan te passen.

“De energietransitie bevindt zich momenteel in een chaosfase. Niemand weet precies waar het op wijkniveau met de energietransitie naartoe gaat.”

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft de droogstapelwoning in intensieve samenwerken met vloerenfabrikant Betonson en installateur Breman integraal ontwikkeld. Installatie-leidingwerk wordt bij de productie van de vloeren volledig geautomatiseerd in de vloeren aangebracht. Hetzelfde geldt voor het door BGDD te realiseren gevelwerk. De verschillende woningelementen worden op de bouwplaats op de millimeter nauwkeurig als lego-blokjes in elkaar gepast. In het tempo van één woning per dag en bovendien 100% demontabel en herbruikbaar.

Om continuïteit in de productie te kunnen realiseren maakt BGDD graag meerjarige afspraken met afnemers. Dat is soms lastig want eisen van gemeenten, welstandscommissies en vergunningverleningen kunnen belemmerend werken. Door gezamenlijk een community van afnemers te creëren kunnen projecten in de tijd worden geschakeld en is flexibiliteit te realiseren. Deze werkwijze biedt volgens Linnemans aanzienlijke voordelen: “Een hogere kwaliteit, een snellere productie en een stabiele prijsontwikkeling. Niet onbelangrijk tegen de achtergrond van de forse bouwkostenstijgingen van de laatste tijd”.

We sluiten af met een duidelijke oproep van Arend Hoekstra van woningcorporatie Elkien. Elkien is een van de eerste woningbouwcorporaties die een samenwerking met BGDD heeft opgebouwd en nu duizenden woningen laat verduurzamen door de bouwgroep. Dat is een gezamenlijk leerproces, waarbij de leerervaringen uit de eerste woningen worden toegepast op de volgende woningen. Op de vraag hoe hij zijn organisatie meekrijgt te kiezen voor een niet-traditionele aanpak zegt hij: “Ik overtuig altijd met het feit dat er geen keuze is. We zijn het verschuldigd aan onze kinderen in actie te komen, om ook hen een gezonde leefomgeving op aarde te bieden.”

Volgende etappe

De volgende etappe van de Fabriekstour vindt plaats op 10 januari in Veenendaal. Dan aandacht voor ‘Energieneutraal en gasloos met Plug-and-Play NOM-energiemodule’ van NVB-lid Bouwbedrijf BAM.