Leestijd: 1 minuut

Tweede Kamer neemt voorstel Crisis- en herstelwet aan

20 December 2018
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor een nieuwe Crisis- en herstelwet op 20 december 2018 aangenomen. Hiermee wordt voor gemeenten onder andere de vergunningsprocedure vereenvoudigd doordat eenvoudiger kan worden gewerkt met het projectuitvoeringsbesluit.

Dit wetsvoorstel verbetert de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw). Hierdoor kan, in afwachting van de Omgevingswet, makkelijker en uitgebreider worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet waardoor maatschappelijke opgaven, zoals het tekort aan woningen, eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. Met dit voorstel kunnen gemeenten met een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.

Ten aanzien van enkele Amendementen heeft NVB de Kamerleden in een brief opgeroepen om hiertegen te stemmen. Met name de uitgebreide mogelijkheid om gebruik te maken van het projectuitvoeringsbesluit vonden enkele Kamerleden een te forse inperking van de democratische mogelijkheid van de Gemeenteraad. NVB heeft echter aangegeven dat de Raad een beslissende stem bleef houden en dat amendementen die beschermwallen op zouden werpen niet nodig zijn.