Leestijd: 2 minuten

Zien is geloven bij Hegeman Bouwgroep in Arnhem

Verslag 4e etappe Fabriekstour

4 Februari 2019

Het bouwterrein van project Schuytgraaf aan de Zomerkade in Arnhem lag er besneeuwd bij tijdens de vierde etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour. Een groep geïnteresseerden van corporaties, bouwbedrijven en verschillende brancheorganisaties trotseerde de kou om kennis te nemen van de visie van NVB-lidbedrijf Hegeman Bouwgroep op innovaties in nieuwbouw en renovatie. De door Hegeman en haar partners ontwikkelde Modulaire Woning stond daarbij centraal.

Innovatie is noodzaak en onontkoombaar

In zijn welkomstwoord benadrukte Nico Rietdijk (directeur van NVB) het belang dat vertegenwoordigers van corporaties en bouwbedrijven elkaar veel beter leren kennen. “Ik beluister nog te vaak dat corporaties en bouwers in eigen kring onjuiste beelden over elkaar uitwisselen. Daar moeten we vanaf. Beide partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers, hebben elkaar hard nodig om de enorme bouwopgave die op de sector afkomt aan te kunnen, voldoende tempo te maken en het ook nog betaalbaar te houden voor de uiteindelijke bewoners”. Het organiseren van ‘voldoende handjes’ in de bouw zal de komende jaren een forse uitdaging zijn. De verwachte uitstroom vanuit het MBO-onderwijs neemt de komende jaren af, terwijl de uitstroom van oudere werknemers uit de bouwsector de komende jaren toeneemt. Door het gebrek aan arbeidskrachten stijgen, volgens Rietdijk, de bouwkosten op dit moment te hard. “De arbeidsproductiviteit moet omhoog: We zullen met minder mensen een grotere bouwopgave moeten realiseren. Industrialisatie in de bouw moet en zal daarbij een belangrijke rol spelen.”

“Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben elkaar hard nodig om de enorme bouwopgave aan te kunnen, voldoende tempo te maken en het ook nog betaalbaar te houden voor de uiteindelijke bewoners”

Evert van Kooten, directeur Hegeman Bouwgroep, sloot hierbij aan. Hij schetste een aantal ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren. Zo moet de productiviteit de komende jaren met minstens 10% omhoog gaan, zowel in de fabriek als op de bouwplaats. “Op een bouwproductie van 60.000 nieuwbouwwoningen, levert dit een extra capaciteit van bijvoorbeeld 6.000 renovaties op”, rekende hij voor. Daarnaast maken de nieuw opgeleide ambachtsmannen én -vrouwen (“Die laatste komen er steeds meer”) andere keuzes. Een moderne woningproducent moet daarop inspelen om als werkgever aantrekkelijk te zijn.

Bovendien, zo hield Van Kooten zijn gehoor voor, gaat préfabricage voor de toekomstige energietransitie en circulair bouwen niet ver genoeg. “Bij préfabricage blijf je als bouwer op een andere locatie, de oude dingen doen. Het blijven unieke producten voor een specifiek project. Industrialiseren en standaardiseren zijn de toekomst.” Dat betekent wel dat opdrachtgever en opdrachtnemer in de toekomst op een heel andere manier met elkaar om leren gaan en intensiever met elkaar zullen moeten samenwerken door processen op elkaar af te stemmen.

Tegen deze achtergrond heeft Hegeman Bouwgroep samen met enkele partners, w.o. Faay, Löwik, VBI, Eaton, de Modulefabriek opgezet, In deze fabriek streven de betrokken partijen een vergaande vorm van systeemintegratie na.