Leestijd: 1 minuut

Expertteam Woningbouw boekt succes

11 April 2019

We bouwen te weinig woningen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het gebrek aan haalbare bouwplannen. Om de woningmarkt vlot te trekken richtte minister Ollongren het Expertteam Woningbouw op. Dit team werkt met en voor gemeenten, provincies en andere partijen aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving met een focus op de woningbouwproductie.

Twee van deze experts zijn Jos Feijtel en Friso de Zeeuw. Bij de NVB Regiobijeenkomsten in november 2018 riepen zij NVB-leden op om hun ‘gestrande’ projecten bij het Expertteam Woningbouw aan te kaarten, zodat zij kunnen helpen om deze projecten weer op gang te brengen. Dit werpt zijn vruchten af, zo meldt Cobouw. De provincie Noord-Holland is aan het versnellen, Zuid-Holland heeft een vliegende brigade opgericht, Utrecht staat in de startblokken en Noord-Brabant en Zeeland snuffelen enthousiast aan het idee.

Dat is maar goed ook, want versnelling is hard nodig. Het gebrek aan voldoende commitment bij gemeenten dreigt dit jaar - samen met het gebrek aan bouwlocaties - met stip bovenaan de knelpuntenlijst van NVB-leden te komen. De combinatie van stroperige procedures, lakse gemeenten en gebrekkige medewerking van provincies bij uitlegprojecten speelt de sector parten. We moeten daarom alle zeilen bijzetten om de woningbouw te versnellen.