Leestijd: 1 minuut

Brief ‘Aanvullingswet Grondeigendom’

15 April 2019
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

Op 1 februari 2019 heeft minister Ollongren het wetsvoorstel ‘Aanvullingswet Grondeigendom’ naar De Tweede Kamer gestuurd. Binnenkort wordt dit wetsvoorstel inhoudelijk behandeld door de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. In een brief aan deze commissie heeft NVB het wetsvoorstel van commentaar voorzien.

Het voorstel ‘Aanvullingswet Grondeigendom’ vult de Omgevingswet aan met bepalingen over het voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en doet ten slotte een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal. De leden van NVB zijn nauw betrokken bij deze onderwerpen en komen hier bijna dagelijks mee in aanraking.

Hierom heeft NVB op 10 april 2019 een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken met verzoeken ten aanzien van kostenverhaal, onteigening en het voorkeursrecht.Downloads

Brief Aanvullingswet Grondeigendom