Leestijd: 1 minuut

Oproep: meld bouwprojecten die zijn stilgelegd vanwege de uitspraak over het stikstofbeleid

28 Juni 2019
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

De hoogste bestuursrechter oordeelde eind mei dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. Volgens Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft de uitspraak van de Raad van State (RvS) gevolgen voor “zo’n beetje ieder bouwproject” in Nederland. “Zo heet zal de soep hopelijk echter niet gegeten worden”, zegt NVB-voorzitter Piet Adema.

Adema: “Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaat alleen over projecten nabij Natura 2000-gebieden. Vanwege de stikstofgevoelige habitats en enorme hoeveelheden flora en fauna is bouwen nabij deze gebieden sowieso al ingewikkeld. In de praktijk zal daarom slechts een handvol projecten daadwerkelijk hinder ondervinden door bovengenoemde uitspraak van de RvS. Niettemin is er in Nederland sprake van een groot woningtekort dat bovendien snel groeit. Op ‘tegenwind’ zitten wij dus als sector zeker niet te wachten.”

Mocht u als ondernemer toch ‘tegenwind’ ervaren of lokaal hinder verwachten voor uw bouwlocaties als gevolg van deze uitspraak, laat het ons alstublieft weten. Wij verzamelen de meldingen en nemen deze op met de betrokken politici. Net zo min als wij zitten de meeste politici niet te wachten op extra belemmeringen ten aanzien van de voortgang van de woningbouw.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@nvb-bouw.nl of via telefoonnummer: 070-3860204.