Leestijd: 1 minuut

Flitsverslag

Bouwen voor de middeninkomens. Hoe dan?

Flitsverslag NVB Topdebat 2019

18 Juli 2019

Het enorme tekort aan betaalbare woningen blijft voorlopig hoog op ieders agenda staan. Met name de middeninkomens zitten in de verdrukking. Op 1 juli 2019 gingen overheid, marktpartijen en belangenverenigingen hierover in debat tijdens het NVB Topdebat.

Je verplaatsen in de belangen en denkwijze van je opponent is niet altijd een gemakkelijke opgave. Maar onder leiding van Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut, en na twee scherpe betogen van Peter Boelhouwer en Mathijs Bouman, lukte dit de 120 aanwezigen goed. Met man en macht werden creatieve oplossingen verdedigd of weerlegd en soms ook allianties gesloten; een mooi staaltje ‘buiten de kaders denken’.

Er werd gedebatteerd aan de hand van 2 democratisch gekozen stellingen:

  1. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog
  2. Gebrek aan innovatie is de grootste oorzaak van dure nieuwbouw

Het deskundigenpanel (Marja Appelman (BZK), Frank van Blokland (IVBN), Rob Mulder (VEH) en Marnix Norder (AEDES)) stemde en motiveerde mee.

Natuurlijk was er een prijs voor de beste debater van het NVB Topdebat 2019!

Tijdens de aansluitende bbq werd nog lang nagepraat en vele contacten verstevigd. Dank voor ieders inbreng en enthousiasme!