Leestijd: 1 minuut

Stikstof-nieuws

Geschreven door Coen van Rooyen op 4 Oktober 2019
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

 

**Stikstof-nieuws: **

Het kabinet neemt maatregelen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk. Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening voor projecten en activiteiten te hervatten. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend biedt intern en extern salderen, of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening blijft de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op het Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Vóór 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

 

De brief aan de Tweede Kamer is te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/kabinet-stikstofprobleem-snel-en-zorgvuldig-aanpakken