Leestijd: 1 minuut

Kabinet wil met spoed ruimere norm voor PFAS in de grond

29 Oktober 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven wil op korte termijn een oplossing voor de strenge norm voor het PFAS in de bodem. Het RIVM is gevraagd om versneld te onderzoeken of de norm omhoog kan. Dat onderzoek zou pas in juni volgend jaar zijn afgerond, maar moet nu uiterlijk 1 december klaar zijn. NVB pleit voor deze hogere PFAS-norm. Zo kunnen veel bouwprojecten weer doorgaan.

Voor NVB zijn de huidige PFAS-normen een doorn in het oog. De grens van 0,1 microgram voor landbouw en natuur is afgelopen zomer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld uit voorzorg. De strenge norm heeft ervoor gezorgd dat veel bouwprojecten in de problemen zijn gekomen. Bij elk project waar grond wordt afgegraven, gestort of afgevoerd, zitten betrokkenen in hun maag met besmette grond. Als landbouw- of natuurgrond meer dan 0,1 microgram PFAS per kilogram bevat, gelden strikte maatregelen voor verwerking. De grond mag niet zomaar verplaatst worden, en mag alleen gestort worden in grond met hogere PFAS-waarden om verdere vervuiling tegen te gaan. 

Daarnaast is het testen van de grond kostbaar. En mogelijkheden om besmette grond te saneren (PFAS eruit te halen) zijn er nauwelijks. Uit voorzorg wordt veel grond daarom meteen geweigerd. Daardoor liggen tal van (bouw)projecten stil, van het uitbaggeren van waterwegen en dijkversterkingen tot afgraven van natuurgebieden en de aanleg van rioleringen. Bedrijven zien hun orderportefeuilles rap slinken. 

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden op grote schaal gebruikt bij de productie van allerlei zaken. Zo zit er PFAS in anti-aanbakpannen, waterbestendige kleding en aan de binnenkant van pizzadozen. Bij de productie en via het afval zijn die stoffen ook in de bodem terechtgekomen, en daar breken ze niet af. De laatste tijd is er meer duidelijk geworden over de schadelijke effecten van PFAS. Het blijkt dat de stoffen op veel meer plaatsen in de grond zitten dan eerst gedacht.