Leestijd: 1 minuut

Voorlopig nog geen generieke drempel voor de bouw

17 December 2019

Het kabinet komt met brief over het vervolg van de stikstofaanpak in verband met de stemmingen vandaag in de Eerste Kamer. Voorlopig is er nog geen generieke drempel voor de bouw.

In 2020 komen kabinet en provincies met een programma Natuur en werken de overheden samen aan een gebiedsgerichte aanpak om stikstofruimte te winnen en die te gebruiken voor natuur en nieuwe activiteiten. Voor duurzame energieprojecten, die tijdens de aanleg tijdelijk voor extra stikstofneerslag zorgen, werkt het Rijk aan een programma-aanpak om de vergunningverlening verder op gang te brengen en zo de klimaatdoelstellingen te halen.

Hieronder nogmaals de stappen die al eerder zijn aangekondigd om de bouw van 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken. De neerslag van stikstof wordt hiermee verminderd:

  • Vanaf medio maart 2020 is de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag 100 km/uur.
  • Ook wordt het veevoer aangepast zodat het tot minder stikstofneerslag leidt.

Van de stikstofruimte die hiermee ontstaat, gaat 30% naar de natuur en 70% naar nieuwe ontwikkelingen. Deze percentages zijn ook bij toekomstige maatregelen leidend. In januari volgen de eerste aanvullende maatregelen om de neerslag van stikstof verder te laten dalen. Het kabinet kiest voor de introductie van regionale drempelwaardes. De invoering van een drempelwaarde betekent dat een (nieuw) project met geringe stikstofdepositie geen natuurvergunning nodig heeft, mits de stikstofneerslag onder die drempelwaarde blijft.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/16/kabinet-stikstofneerslag-beperken-en-natuur-versterken

 Downloads

Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek