Leestijd: 1 minuut

Softwarepakket BENG niet gereed

Lente-akkoord partijen pleiten voor uitstel

18 December 2019

In eerdere berichten meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de softwarepakketten, waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst of zij voldoen aan de BENG-eisen, in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar zouden komen. Vanuit het ministerie hebben de partners uit het Lente-akkoord vooralsnog niet bevestigd gekregen dat deze releasedatum gehaald wordt. De partners hebben inmiddels, samen met BNA, per brief aan minister Knops laten weten opnieuw te pleiten voor 6 maanden uitstel, en hopen hierop spoedig een reactie te ontvangen. 

Zoals eerder gemeld, hechten Lente-akkoord partners NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM er sterk aan dat de markt tenminste zes maanden de tijd heeft om met hulp van de BENG-software ontwerp- en bouwprojecten meerdere malen te kunnen doorrekenen. Deze termijn is essentieel, zodat gebouwen energie-, vorm- en kostentechnisch voldoen aan de BENG-eisen. Een periode van minder dan zes maanden is te kort en zal ertoe leiden dat de eerste maanden na de invoeringsdatum geen omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd. Dit verergert de problemen in de nieuwbouwproductie, die al ernstig onder druk staat door de stikstof- en PFAS problemen.

Eerder dit jaar gaf de minister gehoor aan een verzoek voor uitstel van de partners van het Lente-akkoord. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2020 werd hierop verplaatst naar 1 juli 2020. 

Wat kunnen leden van de brancheverenigingen doen

De Lente-akkoord partijen adviseren hun leden, ondanks het gevraagde uitstel, zich te verdiepen in BENG en hiermee door te gaan. Lees voor meer informatie de brochure BENG voor woningbouw en de factsheet TO juli of schrijf in voor de training Blijven Bouwen met BENG en MPG.

Lente-akkoord

Sinds 2015 werken de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM en NVB via het ZEN-platform aan een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw. 

Lees hieronder de brief van het Lente-akkoord aan minister Knops

 Downloads

Brief aan minister Knops