Leestijd: 2 minuten

NVB reageert op voorstel Besluit Woningbouwimpuls 2020

10 Februari 2020

Afgelopen vrijdag gaf onze directeur Coen van Rooyen een reactie op de internetconsultatie Besluit Woningbouwimpuls 2020. In de brief die geschreven is aan minister Stientje van Veldhoven gaat NVB verder in op het voorstel. Zo geven we aan dat er enkele weeffouten in het voorstel zitten, die volgens ons juist zouden leiden tot vertraging van woningbouwprojecten. Hieronder gaan wij in op deze knelpunten.

Betaalbaarheid

NVB vreest dat het streven om vooral woningen te laten bouwen voor lage en middeninkomens, botst met het streven om de bouw van woningen te versnellen. De wens is:

- Om  betaalbaarheid te belonen in de aanvragen door een hogere bijdrage te geven aan projecten met een hoog percentage betaalbare woningen.

- Een realistisch minimaal percentage te stellen aan betaalbare woningen in voor de projectaanvraag in plaats van te spreken over ‘substantieel’.

- Alle aanvullende maatregelen te schrappen die bedoeld zijn om betaalbaarheid te garanderen. Deze werken in het beste geval vertragend, in het slechtste geval zorgen ze ervoor dat projecten niet doorgaan.

Regioselectie

Volgens de meeste recente Primos-rapportage van ABF Research is momenteel in álle woningmarktregio’s met uitzondering van Zeeland een woningtekort. Het lijkt ons dan ook incorrect om regio’s uit te sluiten waar de nood weliswaar hoog is, maar die niet direct op de radar van het ministerie staan.

- Hierom vragen wij om de vraag of er sprake van een tekort is in een bepaalde regio te koppelen aan het Primos-tekort per woningmarktregio.

Projectgrootte van 500

Dat er sprake moet zijn van een minimale projectgrootte van 500 woningen is voor de praktijk een groot probleem. Het leeuwendeel van de gemeenten in Nederland heeft nauwelijks ervaring met projecten van deze omvang. Daarnaast is het opzetten van zo’n project altijd zeer complex. Veel regio’s worden uitgesloten van de woningbouwimpuls, terwijl de woningbouw in alle regio’s met grote tekorten moet versnellen.

- NVB vraagt om de projectgrootte te schrappen, dan wel deze substantieel naar beneden te brengen tot een niveau waarop de impuls kan worden ingezet in iedere regio waar van een woningtekort sprake is.

Inzet van de Woningbouwimpuls op extra ambtelijke capaciteit mogelijk

De leden van NVB hebben in de praktijk regelmatig te maken met het gebrek aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Dit leidt tot totaal onnodige vertragingen.

-NVB vraagt een vijfde regel toe te voegen, waarmee de inzet van de impuls voor het (tijdelijk) verhogen van ambtelijke capaciteit mogelijk wordt, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening.

De Aanvraag: schrap de voorwaarde van regionaal draagvlak

Dit is volgens NVB een onnodige extra barrière. Ook andere gemeenten en de provincie(s) moeten nu expliciet achter een project staan om in aanmerking te komen voor de impuls. Juist dit soort bestuurlijke afstemming is al in zeer hoge mate geborgd in het huidige wettelijke ruimtelijke ordeningsstelsel. Deze extra laag zal vertragend werken.

- NVB vraagt dan ook de voorwaarde van een extra ‘afstemmingsronde’ uit het besluit te halen.

De brief van NVB aan de minister is hier terug te vinden. Het Besluit Woningbouwimpuls 2020 kun je hier bekijken.