Leestijd: 2 minuten

NVB overhandigt 'De Snelle 100' aan het ministerie van BZK

26 Februari 2020

Coen van Rooyen (algemeen directeur van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) heeft ‘De Snelle 100’ officieel overhandigd aan Marja Appelman (directeur woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In dit document staan projecten en plannen die zijn vastgelopen. ‘De Snelle 100’ is een oproep aan minister Stientje van Veldhoven. Door zich in te zetten voor het lostrekken van deze projecten, kan de minister gericht een bijdrage leveren aan het op gang houden van de woningbouwproductie. Dat is juist nu hard nodig, omdat de woningbouwproductie de komende jaren dreigt af te nemen, terwijl de woningtekorten al heel hoog zijn en de behoefte aan extra woningen eveneens flink blijft stijgen.

Het ministerie van BZK gaat zo snel mogelijk aan de slag met de lijst van projecten die zijn aangeleverd, binnen de mogelijkheden die zij daartoe hebben. Wanneer projecten bijvoorbeeld tegen vraagstukken in de planvorming aanlopen, kan inzet van het expertteam woningbouw mogelijk een oplossing bieden. Of het ministerie kan middels de samenwerking met de woondealregio’s de voortgang van aangedragen projecten ter sprake brengen en bespreken of er een oplossing mogelijk is.

Ook als projecten tegen stikstof gerelateerde knelpunten aanlopen, kan het ministerie ondersteunen bij het vinden van mogelijke oplossingen. Wanneer de stikstofdepositie van bepaalde projecten dermate hoog is dat deze afhankelijk zijn van nieuwe stikstof reducerende maatregelen op landelijk of regionaal niveau, dan neemt het ministerie deze mee in de zoektocht naar aanvullende maatregelen met andere departementen en provincies. Het ministerie van BZK zal aan iedereen die een project heeft aangedragen laten weten welke actie er op het aangedragen project is gezet.

De Snelle 100

Op 12 november 2019 vond in het Catshuis een overleg plaats met een aantal Nederlandse bouwondernemers. Aanleiding voor dit gesprek was de situatie die ontstond na de uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof en het kort daarvoor ingevoerde PFAS-beleid. De leden van NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) die daar aanwezig waren, gaven in dit gesprek te kennen dat het moment waarop ze geen werk meer in de lijn hebben vlot nadert. Dit is natuurlijk het gevolg van de PAS- en PFAS-problematiek, maar ook het al langer sluimerende tekort aan locaties waar snel de paal de grond in kan werkt dit in de hand. Hierdoor onstaat de vreemde situatie dat de bouwproductie dreigt te gaan dalen, terwijl het woningtekort de 370.000 woningen nadert en de behoefte aan extra woningen de komende jaren in de honderdduizenden loopt. 

Hierom vroegen de NVB-leden het ministerie om hen te helpen, door projecten en plannen die nu vastlopen een duwtje in de juiste richting te geven.