Leestijd: 1 minuut

Bouwers zien de toekomst positief tegemoet, van afname certificaten geen sprake

Blijkt uit enquête Woningborg

26 Mei 2020

De bouw draait goed door. Dit blijkt uit een online enquête die Woningborg in mei hield onder 220 bij Woningborg aangesloten bouwondernemers, makelaars en projectontwikkelaars over de toekomstverwachting en impact van Corona-maatregelen. Volgens Wytzejan de Jong (directeur Woningborg) is van een afname van certificaten dit jaar tot dusver geen sprake. “De coronacrisis heeft zowel het maatschappelijk belang van afbouwgaranties als het vertrouwen in de bouwsector alleen maar onderstreept”, aldus De Jong.

Dat er nog volop wordt doorgebouwd zegt veel over de veerkracht en de flexibiliteit van de bouwsector. Het beeld voor de toekomst is overwegend positief. 98% verwacht nieuwe bouwplannen op te starten, waarvan slechts 29% een vermindering of enige vertraging verwacht. Geen enkel bedrijf maakt zich direct zorgen over een faillissement. 22% geeft aan zich in de toekomst mogelijk zorgen te maken als nieuwe plannen en/of verkopen structureel zouden gaan uitblijven. Dit is niet de verwachting want bij 62% lopen de verkopen door als gepland. Slechts 1/5e ervaart daadwerkelijk afzeggingen. 

De corona-maatregelen hebben een minimaal effect op de voortgang van de bouw. Bij 87% van ondernemingen vinden leveringen conform planning plaats. 95% werkt met een normale bezetting van eigen personeel. Ook bij bijna 80% van de onderaannemers/zzp-ers is de bezetting normaal. Bij minder dan 2% wordt grote impact verwacht op de planning de komende maanden. 

De resultaten staan op: https://www.woningborg.nl/nieuws/enquete-bouwers-zien-de-toekomst-positief-tegemoet/

Alle resultaten van de enquête heeft Woningborg verwerkt in de onderstaande Infographic:

De resultaten van deze enquête sluiten aan bij een in maart uitgevoerde inventarisatie onder de top 50 bij Woningborg aangesloten ondernemingen. Deze resultaten vind je hier: https://www.woningborg.nl/nieuws/enquete-impact-corona-maatregelen-onder-top-50/

Bron: Woningborg