Al meer dan 85 jaar de branchevereniging
voor ontwikkelaars en bouwondernemers

Korte lijnen, snel schakelen

Korte lijnen en snel schakelen. Dat is het motto van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Dat doen we als het gaat om belangenbehartiging en onze juridische ledenservice maar ook bij het uitvoeren van marktonderzoeken en het inspireren van onze leden.

NVB is een moderne brancheorganisatie voor professionele projectontwikkelaars en (ontwikkelende) bouwondernemingen. Ons bestuur bestaat uit enthousiaste mensen uit de praktijk, die zelf nog dagelijks met hun voeten in de klei staan. Zij worden ondersteund door een compact verenigingsbureau met een bevlogen directie die van de hoed en de rand weet.

Bij alles wat wij als NVB doen, produceren én organiseren, staan onze leden centraal. Wij ondersteunen hen waar we maar kunnen. Zodat zij de ruimte krijgen om het mooiste vak ter wereld uit te oefenen. Namelijk ons land dagelijks een stukje mooier maken. Dat is makkelijk gezegd maar niet zo makkelijk gedaan.

Toch doen wij dat al meer dan 85 jaar. En daar zijn we best een beetje trots op.

Het bestuur

Onze bestuursleden staan als enthousiaste bouwondernemers zelf nog dagelijks met de voeten in de klei.

Piet Adema
Landelijk voorzitter

Jac Vries
Vice-voorzitter en voorzitter Klankbordgroep Noord-Holland

VBM Ontwikkeling

Jan van Houwelingen
Penningmeester en voorzitter Klankbordgroep Zuid-Holland

BM van Houwelingen B.V.

Hein Trebbe
Bestuurslid en voorzitter Klankbordgroep Oost-Nederland

Trebbe Groep B.V.

René Beks
Bestuurslid en voorzitter Klankbordgroep Zuid-Nederland

Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.

Bertil Poelman
Bestuurslid en voorzitter Klankbordgroep Noord-Nederland

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord

Hans Koopman
Bestuurslid en voorzitter Klankbordgroep Midden-Nederland

Kelderman Vastgoed ontwikkeling B.V.

Het bureau

Verenigingszaken

Hier kunt u informatie vinden over de jaarlijkse ledenvergadering, de contributieregeling en de statuten. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Downloads

NVB ondersteunt

Bewust Nieuwbouw

Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties. Deze partijen ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Bewust Nieuwbouw wil de verbinding leggen tussen deze aanbieders van nieuwe huizen en de consument, door: (1) actuele, laagdrempelige en uitnodigende informatie te bieden over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels; (2) in contact te komen met consumenten, hen aan het woord te laten en hun de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en hun mening te geven.

Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw

Het Lenteakkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN): van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lenteakkoord is een convenant tussen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB aan de ene kant en de minister van BZK (voorheen VROM) aan de andere kant. Dit convenant loopt sinds voorjaar 2008, en heeft als einddoel 2021.

Stichting Garantie Woning:

De Stichting GarantieWoning (SGW) is een particulier initiatief van Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. De Stichting heeft als doelstellingen: het bevorderen van de kwaliteit van woningen en het bevorderen van het vertrouwen tussen kopers en aanbieders van woningen. Ter uitvoering daarvan verleent SGW op aanvraag toestemming haar keurmerk te gebruiken. Het keurmerk heeft betrekking op waarborg- en garantieregelingen bij de koop van (nieuwe) woningen.

Klantgericht Bouwen:

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) is een stichting zonder winstoogmerk. Zij voeren onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken uit onder de klanten van bouwondernemers en ontwikkelaars en publiceren de scores op www.bouwprestaties.nl . Daarnaast is er een zoek- en vergelijkingswebsite (www.bouwnu.nl) voor consumenten opgezet, zodat eenvoudig een goede en betrouwbare aannemer gevonden kan worden voor de bouw of verbouw van een woning.

Stichting Landelijke Nieuwbouw Portaal (SLNP) – Niki.nl:

Niki.nl staat voor Nieuwbouw Kiezen en is geïnitieerd door Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal (SLNP) met als doel de transparantie in de nieuwbouwmarkt te vergroten. Niki.nl geeft een volledige weergave van koopwoningen, huurwoningen en het toekomstig woningaanbod van nieuwbouwprojecten in Nederland. Deelnemers in Stichting LNP zijn projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, woningcorporaties, beleggers, gemeenten en de brancheverenigingen Neprom en NVB.

Woningborg Groep

De Woningborg Groep is een groep van elkaar aanvullende ondernemingen, die voor de (woning)bouwsector certificering, advisering en toetsing & toezicht realiseren. Woningborg onderscheidt zich in de markt al meer dan 30 jaar lang door een brede expertise en een concrete aanpak. Zij staan bekend om uitstekende garanties, goede waarborgen en praktische adviezen, die door de hele bouwbranche worden gebruikt bij het realiseren van (nog betere) woon- en werkomgevingen. Door de risico’s en faalkosten te verminderen, wordt direct bijgedragen aan een hogere kwaliteit woonstandaard en meer tevreden (eind)klanten.