Leestijd: 2 minuten

Bijzonder Beheer is pijnbank in een martelkamer

11 Februari 2015

Banken presenteren hun afdelingen Bijzonder Beheer als een reddende engel die samen met de ondernemer naar een oplossing zoekt. In werkelijkheid ervaren bedrijven Bijzonder Beheer als “een pijnbank in een martelkamer waar je bijna niet meer heelhuids vandaan komt”. Dit concludeert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaring van NVB-leden met de afdelingen Bijzonder Beheer van banken.  Er moet volgens NVB dan ook een onafhankelijke beroepsinstantie komen waar bedrijven met hun klachten over banken terecht kunnen.

Met de inventarisatie van ervaringen van leden met de afdelingen Bijzonder Beheer van banken, loopt de brancheorganisatie van ontwikkelende bouwers vooruit op het AFM-onderzoek dat minister Dijsselbloem vorig jaar heeft aangekondigd. Veel leden van NVB hebben de afgelopen jaren door tegenvallende marktomstandigheden met de afdelingen Bijzonder Beheer van banken te maken gekregen. Dat dit vaak  onplezierig is verlopen blijkt volgens NVB uit het grote aantal reacties op de oproep aan de inventarisatie mee te werken.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven hebben vooral veel klachten over de sterk veranderende bedrijfscultuur bij banken. Basel 3, het streven naar balansverkorting en risico-aversie domineren bij de financiële instellingen. Ook staat door de toegenomen nationale regulering en wet- en regelgeving door toezichthouders als DNB, AFM en het ministerie van Financiën de zorgplicht op losse schroeven. De bankier anno 2015 bankiert niet meer, concludeert NVB maar vinkt slechts de door hogerhand opgestelde lijstjes af. Bijzonder beheer, zo blijkt uit de inventarisatie, helpt bedrijven niet om uit hun benarde financiële positie te komen maar is primair bezig om de eigen risico’s van de bank veilig te stellen en de eigen schade zoveel mogelijk te beperken. “Het zou”,  aldus NVB in het onderzoeksrapport, “helpen als banken weer ‘naast hun klanten staan’ in plaats van zoals nu ‘tegenover de klant’.”

De ervaringen met de afdelingen Bijzonder Beheer lopen verder uiteen van “zeer intimiderende gesprekken waarin bankpersoneel een denigrerende toon aanslaan” tot “hertaxaties van onroerend goed die in opdracht van de bank (te) laag worden getaxeerd”. Veel ondernemers voelen zich door de zware dominantie in de machtsverhouding tussen bank en bedrijf letterlijk tegen de muur gedrukt. Het is dan ook om die reden dat er volgens NVB een onafhankelijke beroepsinstantie moet komen waar bedrijven met klachten en vermeende misstanden bij banken terecht kunnen.

NVB heeft de bevindingen van het onderzoek naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestuurd.

Voor meer informatie over het onderzoek ‘Bijzonder Beheer, reddende engel of pijnbank’ kunt u contact opnemen met: Nico Rietdijk en/of Leendert Meijers, directie NVB, 070-386 02 04.

Brief AFM

Notitie AFM