Leestijd: 2 minuten

Regio Alkmaar stevent af op structureel woningtekort

20 Maart 2017

De regio Alkmaar moet meer ruimte geven voor de bouw van woningen. Door de teugels te veel aan te halen dreigt nu ook in deze regio de woningmarkt over te koken en op een structureel woningtekort af te stevenen. Behalve een tekort aan voldoende aanbod van nieuwbouwwoningen komt dit ook omdat woningzoekenden de Amsterdamse regio steeds meer de rug toe keren.  

Dat schrijft Johan Groen, voorzitter van de NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een reactie op het concept Regionaal Actieprogramma (RAP) regio Alkmaar. Hierin verwoordt de regio het bouwprogramma voor de komende jaren. Volgens Groen worden hierin de prognoses voor de toekomst in belangrijke mate op de vraag en productie uit het verleden gebaseerd. “In regio Alkmaar lag het dieptepunt van de woningbouwcrisis in 2013. Na een aarzelende start komt ook hier de markt goed op stoom”, aldus Groen.

De druk op de regio wordt volgens de NVB-voorman steeds groter. Dat heeft alles te maken met het feit dat woningzoekenden tegenwoordig nauwelijks nog in Amsterdam terecht kunnen. Zij wijken uit naar de provincie. In 2014 werd in Amsterdam nog 60 procent van de woningen aan kopers komende uit de eigen stad verkocht. Dit is vorig jaar heel rap gedaald naar 40 procent. Dit komt omdat voor de gemiddelde Amsterdammer de beschikbare woningen (financieel) niet passend zijn.

 “Makelaars”, benadrukt Groen, “melden dat de trek vanuit het hart van de provincie, Amsterdam, Haarlem en Zuid Kennemerland naar de noordflank sterk toeneemt. Het gevolg daarvan is dat in de gehele regio er nu al bij bestaande woningen met grote regelmaat wordt overboden.” Ook is er niet langer sprake van krimp van het aantal huishoudens na 2025. “De groei van het aantal huishoudens loopt nog vele decennia door.”

“Het is voor nieuwe plannen erg lastig tot onmogelijk om op korte termijn tot realisatie te komen. Wij pleiten ook voor meer ruimte met speciale aandacht voor plannen vanuit de samenleving”

Met deze actuele ontwikkelingen wordt in de concept RAP regio Alkmaar niet of nauwelijks rekening gehouden. Sterker nog, de realisatie van dit Regionaal Actieprogramma betekent dat er in de regio een structureel woningtekort gaat ontstaan. Dat komt omdat de opstellers van het programma van een schaarste aan de vraagzijde zijn uitgegaan. Volgens NVB is het heel belangrijk dat er snel meer ruimte moet komen voor het  bouwen van nieuwbouwwoningen. “Het is voor nieuwe plannen erg lastig tot onmogelijk om op korte termijn tot realisatie te komen. Wij pleiten ook voor meer ruimte met speciale aandacht voor plannen vanuit de samenleving”, benadrukt Groen. Bijvoorbeeld vanuit bewoners die in hun dorp nu het draagvlak voor voorzieningen zien wegglijden.”