Leestijd: 1 minuut

NVB introduceert eigen innovatielabs

11 Juli 2017

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Meer en meer maakt de fysieke economie plaats voor een digitale. Ook de bouw ontkomt hier niet aan. Disruptors liggen op de loer. Om innovatie in de branche te faciliteren en te versnellen, heeft NVB innovatielabs opgericht.

“We hebben gemerkt dat de bouwsector in een enorme vernieuwingsslag zit op verschillende terreinen”, vertelt Leendert Meijers, adjunct-directeur bij NVB. “Voornamelijk ingegeven door ontwikkelingen in de informatisering (ICT). Je ziet dat terug in producten die ‘slimmer’ worden, gebruik van nieuwe technologieën als robotica en 3D-printing, maar ook veranderende klantwensen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingen als de zelfrijdende auto, en niet te vergeten een verdere optimalisering van interne processen op basis van just-in-time levering.”

Wake-up call

Onder begeleiding van Jeroen van der Velden, hoogleraar verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit, heeft NVB een tweetal innovatielabs opgericht. “Standaardisatie en Klantwaarde” en “De gezonde smartwoning”. Beide onderwerpen zijn enorm actueel door de introductie van nieuwe technologieën. Per innovatielab brainstormen circa 6 lidbedrijven over de bijbehorende kansen en bedreigingen. “De sessies dienen vooral als wake-up call”, aldus Meijers. “Welke mogelijkheden en ideeën zijn er op deze gebieden? Hoe kunnen we deze op een slimme manier aan elkaar knopen?”

Ervaringen delen

Door mensen en bedrijven bij elkaar te brengen, hoopt NVB de ervaringen die er zijn op het gebied van innovatie met elkaar te kunnen delen en zo iets te betekenen voor de hele sector. “We leven tenslotte in een deeleconomie”, besluit Meijers. In december van dit jaar worden van beide innovatielabs de eerste resultaten gepresenteerd. Daarna besluit NVB of hier een vervolg aan gegeven wordt.