Leestijd: 1 minuut

Extra kredietruimte bij EPC ≤ 0 blijkt niet mogelijk

14 Juni 2018

Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning komen zelden in aanmerking voor extra krediet, terwijl de Tijdelijke regeling hypothecair krediet per 1 januari 2018 juist was aangepast om dit mogelijk te maken. Kopers die rekenen op de extra leenfaciliteit dreigen hierdoor te worden opgezadeld met een financieringsprobleem. Hierom roept NVB de minister op de regeling aan te passen.

Tot 1 januari 2018 mochten kopers van een ‘NulopdeMeter-woning’ op grond van de regeling € 25.000,- meer lenen dan kopers van een niet energiezuinige nieuwbouwwoning, mits de bouwer tien jaar lang de energieprestatie garandeerde. Omdat bij een NulopdeMeter-woning gekeken wordt naar de hoeveelheid energie die een woning feitelijk gebruikt en opwekt, kon de bouwer een dergelijke energieprestatiegarantie ook geven.

Sinds een wijziging van de regeling op 1 januari 2018 mag ook de koper van woning met een energieprestatie coëfficiënt (EPC) gelijk aan of lager dan nul aanspraak maken op de extra leencapaciteit. Volgens NVB heeft de minister bij deze wijziging echter onbedoeld verplicht gesteld dat ook voor deze woningen een tien jaar durende ‘energieprestatiegarantie’ wordt afgegeven.

Met de EPC-norm wordt vooraf op basis van de bouwtekeningen in kaart gebracht hoe energiezuinig een woning wordt. Op basis van die berekening is het echter onmogelijk een bepaald energieverbruik te garanderen, omdat de EPC-norm niets zegt over het uiteindelijke energieverbruik. Voor bouwers is het op basis van de EPC-berekening dus simpelweg onmogelijk om die garantie te geven, aldus NVB. Doordat de regeling de aanwezigheid van een energieprestatiegarantie verplicht stelt, verlenen banken nu dus geen extra kredietruimte aan kopers van energiezuinige nieuwbouwwoningen, terwijl juist voor die kopers de regeling is aangepast.

De brancheorganisatie vindt dat het probleem voor consumenten op korte termijn moet worden opgelost en wil hierover met de minister in overleg. NVB-voorzitter Piet Adema: “Als verduurzaming van de gebouwde omgeving écht hoog op onze agenda staat moeten we dit probleem zo snel mogelijk oplossen. De consument moet de meerkosten voor energiebesparende maatregelen immers wel kunnen financieren.”

Lees ook: brief aan minister Hoekstra over de Tijdelijke regeling hypothecair krediet