Leestijd: 1 minuut

Provincies, laat het woningtekort niet verder oplopen

4 Maart 2019
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

De beschikbaarheid van bouwlocaties is een steeds grotere uitdaging aan het worden. Het woningtekort raakt niet meer alleen de randstad. Door oververhitting trekt men nu de Randstad uit. Daarom roepen de leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers de verkiesbare provinciebestuurders op het tekort niet verder op te laten lopen.

In een position paper ten behoeve van de aankomende provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019 pleiten zij voor het hoog prioriteren van ‘wonen’ op de provinciale agenda.

In de position paper doet NVB de volgende aanbevelingen:

1. Plan voor planuitval

Ga bij een woningbehoefte van 100% altijd uit van ten minste 130% plancapaciteit. Mocht een plan dan onverhoopt niet doorgaan, dan leidt dit in ieder geval niet direct tot woningtekorten.

2. Laat rood en groen het samen doen

Zorg voor bouwlocaties in het groen én breng groen terug in de stad. Benoem wat écht moet worden beschermd. Maar voorkom dat gemeentes rigide rode lijnen moeten trekken om de stadskernen heen, waar dit niet nodig is. Groen in de stad is bijna net zo belangrijk als groen erbuiten.

3. Van woonboekhouding naar woondialoog

De door het CBS becijferde huishoudensontwikkeling pakt meestal anders uit dan aanvankelijk gedacht (meer groei). Giet hierom het woonbeleid niet in beton, maar blijf in gesprek met lokale ontwikkelaars en bouwondernemers. Zij kennen als geen ander de lokale markt en weten waar de échte vraag zit.

De leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers zijn graag bereid om in samenwerking met de provincies het groeiende woningtekort terug te dringen.Downloads

NVB Provinciale position paper