Leestijd: 2 minuten

Verkoop nieuwbouwwoningen op crisisniveau

NVB: Nieuw stikstofbeleid noodzakelijk

5 September 2019

In augustus werden slechts 1.459 nieuwbouwkoopwoningen onder garantie verkocht. Dit is een daling van 36% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, die grotendeels is toe te rekenen aan een tekort aan aanbod. Dit meldt NVB Bouw in haar maandelijkse rapportage. Tot overmaat van ramp zorgt de stikstofuitspraak van de Raad van State er op dit moment voor dat veel nieuwe projecten worden tegengehouden. De branchevereniging vraagt de Adviescommissie Stikstofproblematiek om enkele concrete maatregelen, zodat de woningtekorten niet nog verder oplopen.

Augustus is traditioneel gezien een zwakke maand voor de verkoop van nieuwbouwwoningen. Het aantal verkochte nieuwe woningen is in de periode januari tot en met augustus fors lager dan voorgaande jaren. In het meest positieve scenario worden over heel 2019 32.000 nieuwe koopwoningen onder garantie verkocht. Dit staat in schril contrast met de ambities van het Kabinet om de woningbouw te versnellen. Sterker nog, er ontstaan steeds meer obstakels voor de woningbouw, zo rapporteerde de NVB eerder in haar halfjaarlijkse woningmarktonderzoek de Thermometer Koopwoningen.

Nieuwbouwwoningen zijn te duur geworden en het aanbod stemt niet overeen met de woonwensen. De huidige onzekerheid rondom het stikstofbeleid versterkt de problemen nog eens. Veel woningbouwers kampen met vertragingen en onzekerheden. Wanneer de overheid niet snel ingrijpt zal de verkoop van nieuwbouwwoningen dit jaar zelfs onder de 30.000 kunnen vallen. Zo’n laag niveau werd voor het laatst gehaald in het crisisjaar 2014.

Om de stilvallende woningproductie zo snel mogelijk weer vlot te trekken heeft de NVB een brandbrief geschreven (download hier) aan de Adviescommissie Stikstofproblematiek. Deze commissie zoekt een spoedoplossing voor de stikstofproblematiek.

Het is cruciaal dat er voor de bouw- en sloopwerkzaamheden per direct een tijdelijke vrijstellingsmogelijkheid komt. Dit is immers slechts een kortstondige uitstoot van stikstof die vaak leidt tot nieuwbouwwoningen die zo goed als geen stikstof uitstoten. Ook dient het uitkopen van intensieve veehouderijen in de buurt van Natura-gebieden versneld te worden. Door hierbij prioriteit te geven aan veehouderijen die dichtbij woningbouwlocaties liggen worden woningbouwprojecten die nu stilliggen toch mogelijk gemaakt. Tot slot moet het mogelijk worden om langer terug te salderen, om transformatieprojecten direct vlot trekken.

Mocht een krachtige politieke reactie uitblijven dan zal de woningnood, en daar uitvolgende schrijnende situaties zoals de verdubbeling van het aantal daklozen, nog sterker oplopen in 2019.

Bijlage 1 Figuur en tabel verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie

Bron: NVB, SWK, Woningborg

Opmerking: dit betreft afbouw-certificaten afgegeven bij verkochte woningen aan individuen. De bouwer start meestal binnen enkele maanden na het afgeven van deze certificaten. Aangezien SWK en Woningborg tezamen ongeveer circa 85% van de nieuwe koopwoningen van garanties voorziet geeft dit een goede indicatie voor de woningbouwproductie in de komende maanden.