Leestijd: 1 minuut

Persbericht NVB: “Kabinet, geef gemeenten extra geld voor Corona-digitalisering”

30 Maart 2020

Branchevereniging NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers roept het kabinet op om meer geld en ondersteuning beschikbaar te stellen voor digitalisering van de gemeentelijke processen. Dit heeft zij minister Stientje van Veldhoven vandaag laten weten in een breed overleg met de Bouwsector.

Op dit moment valt de planvorming en vergunningverlening in met name kleinere gemeenten fors terug, omdat de betreffende ambtenaren simpelweg niet te bereiken zijn. Juist omdat in de afgelopen maanden voorafgaand aan het Coronavirus de planvorming en vergunningverlening al stokte, als gevolg van het locatietekort en de Stikstof crisis, dreigt de productie straks terug te vallen. Voorzitter Piet Adema: “Het is essentieel dat de vergunningverlening op orde blijft: wat we vandaag niet vergunnen wordt morgen niet gebouwd. Maar daarvoor moet je wel contact met de ambtenaar kunnen opnemen. Niet alles kan telefonisch of via apps als Teams en Zoom.” Het is daarom volgens de branchevereniging essentieel dat de Rijksoverheid lagere overheden ondersteunt. 

Gemeenten hebben de laatste jaren veel op hun bord gekregen. De meeste gemeenten kampen met personeelstekorten. Juist door dat gegeven is het zo belangrijk geworden dat de ambtenaren die er nog wel zijn, goed bereikbaar zijn en blijven voor bestuurlijke en publieke besluitvorming, welstandbeoordeling, bijeenkomsten met bewoners/omwonenden, maar ook lastige gesprekken over contractuele bepalingen. 

Dit kabinet zou snel met een noodwet moeten komen om besluitvorming in de gemeente doorgang te kunnen laten vinden zonder fysieke bijeenkomsten. Daar waar gemeenten over te weinig technische mogelijkheden en middelen beschikken dient gerichte ondersteuning plaats te vinden. “Waarom voegen we niet een online-overlegtool toe aan het Omgevingsloket Online? Dan is in ieder geval het online overleggen in iedere gemeente hetzelfde geregeld.”