Leestijd: 1 minuut

PERSBERICHT - NVB herkent zich in cijfers NVM: ‘Ook in woningnieuwbouw geen crisis’

21 April 2020

In navolging van makelaarsvereniging NVM meldt NVB dat het ook met de verkoop van nieuwbouwwoningen momenteel goed gaat. De prijzen zijn niet ingezakt en hoewel in de eerste twee weken van de ‘intelligente lockdown’ een kleine terugval in de verkoopaantallen merkbaar was, rapporteren nu vrijwel alle leden dat de verkoop zich heeft hersteld. “Het is bovendien bewonderenswaardig dat vrijwel alle bouwplaatsen gewoon doordraaien” aldus NVB-voorzitter Piet Adema.

De branchevereniging heeft zich de afgelopen tijd flink gestoord aan de gitzwarte scenario’s van diverse onderzoeksbureaus. Adema: “Het valt op dat bureaus die momenteel doemscenario’s voor de woningmarkt schetsen, zoals EIB en ABN Amro, zich niet op cijfermateriaal baseren maar op angstgevoel. Alle cijfermatige onderbouwingen, zoals bijvoorbeeld die van NVM en Colliers, wijzen echter de andere kant op: er is geen vraaguitval of Corona-woningcrisis, integendeel!”. Uit de cijfers van NVB blijkt dat in maart 2020 2.478 woningen met een garantiecertificaat zijn verkocht. Dit zijn slechts 85 minder woningen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Wel zijn er grote zorgen die niets met Corona te maken hebben. Al een paar weken voor de Corona-crisis rapporteerde NVB dat het percentage nieuwbouwwoningen dat in het dure segment wordt aangeboden zo groot is, dat verzadiging van dat deel van de markt dreigt. Ook is er een groot tekort aan locaties waarop ontwikkelaars en bouwondernemers een bouwtitel hebben of op korte termijn kunnen krijgen. Het oplossen van dit probleem is volgens de branchevereniging als gevolg van de Coronacrisis wel veel moeilijker geworden. “Willen we de komende jaren voldoende productie draaien om dit tekort in te lopen, dan moeten gemeentes wel bereikbaar zijn. Van veel leden ontvangen we het bericht dat ambtenaren niet te bereiken zijn en dat besluitvorming ernstig vertraagt”. De branchevereniging geeft aan dat met name bestemmingsplanprocedures, vergunningstrajecten en beroepsprocedures bij rechtbanken nu vertragen. Vooral op plekken waar meerdere ambtenaren een belangenafweging moeten maken ontstaan problemen: “Voor ambtenaren van verschillende disciplines is het in een normale situatie al moeilijk om een besluit te nemen, maar nu ze elkaar niet meer spreken bij de koffiemachine lijkt besluitvorming soms onmogelijk geworden”.