Leestijd: 4 minuten

In 5 minuten

Hogere hypotheek moet kunnen

Studie wijst uit oude klassenmaatschappij keert terug

30 Januari 2016

Door telkens opnieuw de leencapaciteit aan te scherpen wordt het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger om een eigen woning te kopen. Nu al is het voor velen een hele opgave om zonder financiële steun van rijke ouders en familieleden een huis te kopen. Maar dit probleem wordt snel acuter bij een rentestijging. Het is de hoogste tijd dat ook de regering dit inziet. Anders dreigt de terugkeer naar de aloude klassenmaatschappij. Steeds meer - grote groepen vooral jongeren - zullen de dupe worden en geen kant meer uitkunnen op de verstopte woningmarkt.

Vooral jongeren zullen geen kant meer opkunnen

Tot deze conclusie komt NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers naar aanleiding van twee essays van Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems van de TUD, en Karel Schiffer, gastauteur OTB: ‘Kopers verdienen meer’ en ‘Kopers komen tekort’. Zij schreven deze essays in opdracht van NVB.

Strenge koers gedoemd te mislukken

In het huidige regeringsbeleid staat niet langer een heldere visie op de woningmarkt centraal, maar overheerst de eendimensionale invalshoek, te weten, het op alle mogelijke onderdelen steeds verder beperken van de financiële risico’s van het eigen woningbezit. Tot op heden valt de schade voor de woningmarkt gelukkig mee. Sterker, deze doet het op het oog zelfs weer aardig. Dit met dank aan de extreem lage hypotheekrente en het mooie consumentenvertrouwen. Maar op termijn is de koers met almaar strengere hypotheeknormen, gedoemd te mislukken en funest voor de woningmarkt en de economie. Een kleine rentestijging kan al genoeg zijn.

De risico’s op Nederlandse Hypotheken zijn helemaal niet zo groot als vaak wordt voorgesteld.

Het is volgens het onderzoek van Boelhouwer en Schiffer terecht dat de excessen bij de kredietverlening van eigen woningen zijn weggehaald, maar je kunt ook doorschieten en andere, minstens zo belangrijke doelen als een gezonde woningmarkt en economie, uit het oog verliezen. Dat laatste is nu het geval. Vooral grote groepen jongeren zullen, als de hypotheekrente maar richting de 4 à 5% stijgt, geen kant meer uitkunnen. Toch is angst voor al te grote financiële risico’s bij hypotheken nergens voor nodig. De risico’s op hypotheken behoren in Nederland tot de laagste van heel Europa. Nergens anders is het aantal huishoudens die hun hypotheek niet meer betalen zo laag hier. Dit was vóór de crisis het geval en is gedurende de hele crisis zo gebleven. Vergelijkingen met het buitenland, waar kopers (hoegenaamd) minder hypotheek krijgen, gaan bovendien vaak mank, omdat kopers daar consumptief aanvullend krediet krijgen, tegen veel hogere rentes en met alle bijbehorende risico’s van dien.

Schrijnend voor middeninkomen

Het huidige regeringsbeleid is in z’n uitwerking vooral schrijnend voor jongeren met een middeninkomen. Zij zullen steeds vaker tussen wal en schip in raken, omdat zij voor de koopsector door de nieuwe normen ‘te weinig’ verdienen en voor de sociale huursector ‘te veel’. “Met als gevolg dat zij zijn aangewezen op de dure vrije huursector, maar met een maandelijkse huur van € 900 euro valt er weinig te sparen”, aldus concludeert Nico Rietdijk, directeur van NVB. Gevreesd wordt voor de aloude klassenmaatschappij, waardoor starters alleen nog maar door rijke ouders en familieleden een plekje op de woningmarkt kunnen verwerven. Het is vooral zo opmerkelijk dat uitgerekend de huidige coalitie van VVD-PvdA een einde heeft gemaakt aan de jarenlang gekoesterde liberale zowel als sociaaldemocratische ideologie, dat bezitsvorming voor rijk én arm mogelijk moet zijn.

Ondertussen is nergens ter wereld het aantal huishoudens dat hun hypotheek niet meer kan betalen zo laag als in Nederland

Nico Rietdijk

Boelhouwer en Schiffer hebben t.b.v. hun essays gedegen studie verricht naar de woningfinanciering in Nederland over de afgelopen zestig jaar. Op basis hiervan komen zij met zeven adviezen die bijdragen aan de financiële stabiliteit én de woningmarkt. Hoofdzaak is volgens hen dat er allereerst weer een duidelijke kijk op de woningmarkt (terug)komt, die verder gaat dan alleen een eenzijdige focus op risicoreductie.

Download hier de populaire ‘In 5minuten versie die NVB op basis van de beide essays heeft opgesteld, met als titel ‘Hogere hypotheek moet kunnen.’ De twee essays van Boelhouwer en Schiffer zijn hierna te downloaden.

‘Kopers komen te kort’ en ‘Kopers verdienden meer’


NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers is de brancheorganisatie voor Ontwikkelend Nederland. Al meer dan 80 jaar staat NVB de lidbedrijven dagelijks bij met het mooiste vak ter wereld, namelijk het ontwikkelen van vastgoed. En dit alles onder het motto: Samen Ondernemend. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling, individuele ledenservice en netwerken zijn dé sellingpoints van de organisatie.