Leestijd: 3 minuten

Thermometer

Thermometer Koopwoningen najaar 2016

NVB waarschuwt: “Nog even en ontwikkelaars zijn door hun voorraad woningen heen”

26 September 2016

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben projectontwikkelaars en bouwers bij elkaar 16.856 nieuwe koopwoningen verkocht. Een stijging van 14% in vergelijking met het jaar ervoor. Maar de populariteit van de nieuwe koopwoning heeft ook een keerzijde. Nog even en in steeds meer regio’s dreigen ontwikkelaars en bouwers door hun voorraad woningen heen te raken. Door gebrek aan plancapaciteit en trage procedures dreigt de nieuwbouwmarkt weldra ‘droog te koken’.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Thermometer Koopwoningen van NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. De najaar-editie laat mooie cijfers zien. Het aantal van 16.856 verkochte nieuwe koopwoningen staat in schril contrast met de krap zeven duizend woningen die ontwikkelaars en bouwondernemers in de eerste zes maanden van 2013 verkochten. “In nauwelijks drie jaar tijd is het marktbeeld volledig omgeslagen”, zegt Nico Rietdijk, directeur van NVB.

De oorzaak voor het snelle herstel is tweeledig. Enerzijds is het de historisch lage rentestand die het kopen van een woning goedkoper maakt. Anderzijds liggen de woningprijzen op ‘straatniveau’, dus gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen, nog altijd 13 procent lager dan in 2008, toen de crisis startte. “Deze combinatie betekent dat de koper nú bij eenzelfde kwaliteit ongeveer 70 procent lagere bruto rentelasten heeft dan acht jaar terug. Als dat een consument niet over de streep trekt?”, aldus Rietdijk.

“De nieuwbouwmarkt dreigt weldra ‘droog te koken’ bij gebrek aan aanbod”

Voor de korte termijn is NVB dan ook optimistisch. Een aanhoudende economische groei, dalende werkloosheid en de verwachting dat de rente nog wel even laag blijft, onderbouwen dit optimisme. Tegelijkertijd zijn er wel zorgen over het nu snel slinkende aanbod van ontwikkelaars. De woningbouwproductie schiet al jaren tekort. Momenteel kan de consument uit nog maar iets meer dan drie nieuwe koopwoningen kiezen. Bij een keuze van vijf of zes is er sprake van een evenwichtige markt. “De nieuwbouwmarkt dreigt weldra ‘droog te koken’ bij gebrek aan aanbod”, waarschuwt Rietdijk.

Voortvarende bouwplanning nodig

Volgens  NVB is het dreigende woningtekort en de krapte op de markt alleen effectief te bestrijden met een voortvarende bouwplanning. “Een belangrijke verklaring voor het achterblijvende aanbod is dat er, óók nu nog, bij gemeenten en vooral provincies voortdurend discussie is of er sowieso wel bijgebouwd moet worden. En als er al bijgebouwd moet worden, zou dat alleen in bestaand stedelijk gebied (dus binnen de rode lijnen) moeten gebeuren. Maar juist deze houding is uiteindelijk niet bevorderlijk gebleken uit oogpunt van bouwplanning.”

NVB roept alle partijen daarom op ernst te maken met de bestrijding van het nu snel oplopende woningtekort. Wat we nodig hebben is nieuwbouw die flexibel met de markt mee ademt. Het is nu vooral het gebrek aan locaties in combinatie met een star en traag planningsbeleid van de overheid dat in steeds meer regio’s ervoor zorgt dat de nieuwbouw de vraag niet kan bijhouden. Met als gevolg woningprijzen die sneller stijgen dan de inflatie en de inkomens. Vergeleken met het jaar ervoor wordt voor de gemiddeld verkochte nieuwe koopwoning 7,7% meer betaald.

Laten we hopen dat deze situatie van oververhitting onze toezichthouders straks geen aanleiding geeft om de toegang tot de hypotheekmarkt nóg verder te beperken met nieuwe kredietbeperkende maatregelen. Want dat zou het paard achter de wagen spannen zijn. Als dan de rente weer een keer stijgt, is de schade voor de woningmarkt én de economie niet te overzien.

Leden kunnen het rapport gratis downloaden (u moet hiervoor INGELOGD zijn).

Kosten niet-leden
De Thermometer Koopwoningen is zowel digitaal als per post verkrijgbaar en verschijnt twee keer per jaar.

  • Abonnement per post: € 178,50 per uitgave
  • Abonnement digitaal: € 153,50 per uitgave
  • Losse uitgave per post: € 202
  • Losse uitgave digitaal: € 177

Leden kunnen drie gedrukte extra exemplaren gratis opvragen. 
Bij meerdere exemplaren wordt € 50,= per uitgave in rekening gebracht.

Prijzen zijn exclusief btw.

Voor abonnementen geldt dat deze zonder einddatum worden afgesloten en stilzwijgend worden verlengd. Per kalenderjaar kan een abonnement worden opgezegd.