Leestijd: 1 minuut

Wonen zonder aardgas

ZEN-handreiking voor communicatie

17 September 2018

Wat betekent het voor bewoners om nu of op afzienbare termijn te switchen naar aardgasvrij? NVB heeft hierover samen met Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, de NVM en Vereniging Eigen Huis een handreiking gemaakt, zoals beloofd in het Klimaatakkoord Aardgasvrij.

Verhuurders (waaronder woningcorporaties), projectontwikkelaars en makelaars worden uitgenodigd de ZEN handreiking ‘Wonen zonder aardgas’ te gebruiken bij communicatie met bewoners. U kunt de gesuggereerde voorbeeld-teksten die in uw situatie relevant zijn selecteren en in uw eigen communicatie gebruiken. U kunt deze teksten vrij van rechten gebruiken en waar nodig aan uw eigen situatie passen.

De handreiking gaat over nieuw gebouwde woningen. We gaan niet in op het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Verder beperken we ons tot het gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, ventilatie en warm water. Huishoudelijk energiegebruik blijft buiten beschouwing.Downloads

ZEN Handreiking ‘Wonen zonder aardgas’