Leestijd: 3 minuten

Thermometer

Thermometer koopwoningen Voorjaar 2020

Oplossingen voor de woningnoodramp

2 April 2020

Morgen moet Nederland een stad groter dan Rotterdam bouwen om het woningtekort van vandaag op te lossen. Dat zijn ruim 315.000 woningen. De komende 3 jaar moet een stad groter dan Rotterdam, Utrecht en Groningen bij elkaar opgeteld gebouwd worden om in 2022 geen woningtekort meer te hebben. Dat zijn in totaal 625.000 woningen.

Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwste Thermometer Koopwoningen. De halfjaarlijkse rapportage laat zien dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2020 eerder slechter wordt dan beter. De verkoop van nieuwbouwwoningen liet al een dalende trend zien door de stikstofproblematiek, maar dit neemt waarschijnlijk verder toe. Door de Coronacrisis neemt de onzekerheid bij consumenten toe en vertraagt de afgifte van bouwvergunningen.

Nieuwbouw te duur?
Nieuwbouwwoningen zijn steeds groter en relatief duurder geworden: hierdoor kan een steeds grotere groep mensen geen nieuwbouwhuis meer kopen. Hoewel de markt voor bestaande koopwoningen overkookt, daalde de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2019 met 12%. Dit is de grootste verkoopdaling van nieuwbouwwoningen sinds 2012. Deze daling is vooral het gevolg van forse prijsstijgingen: een nieuwe eengezinswoning kost nu gemiddeld 383.000 euro. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwappartement bedroeg in 2019 maar liefst 427.000 euro. Dat is 19% duurder dan in 2018. Deze krappe en dure woningmarkt maken het voor de consument uitdagend om een geschikte woning te vinden.

Taak overheid
Het Rijk moet hierom de regie pakken. Volgens NVB Bouw kan de ontwikkeling van een landelijke woningbouwdoelstelling, waarbij lagere overheden deze invullen, een goede oplossing zijn. “Helder beleid gericht op de lange termijn zorgt voor een stabiele bouwstroom, zodat woningbouwers kunnen innoveren”, aldus woningmarktonderzoeker Jannes van Loon. Door slechts 2% van de onbebouwde ruimte in Nederland toe te wijzen aan woningbouw en natuurontwikkeling, ontstaat er ruimte voor 1.400.000 woningen én 25.000 hectare nieuwe natuur. Gemeenten hebben bovendien nog erg veel grondposities in eigendom, waar ze met gemak 820.000 woningen kunnen laten bouwen.

Bijdrage woningbouwers
“De sector moet ook zelf kijken wat ze kan doen om de problemen op te lossen”, aldus Van Loon. De woningmarktonderzoeker van NVB Bouw roept bedrijven op om juist meer goedkopere koopwoningen te bouwen. “In de huidige markt laten te veel woningbouwers zich verleiden om vooral dure, ruime woningen te bouwen. Dit is begrijpelijk gezien de hoge grondprijzen, maar ook risicovol. Er is maar een beperkte groep mensen met een hoge overwaarde en een hoog inkomen.” Volgens NVB Bouw zou dit goed kunnen door ook kleiner te bouwen en in hogere dichtheden.

Thermometer Koopwoningen is een halfjaarlijkse uitgave van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, waarin wordt ingegaan op de stand van het marktbeeld en toekomstige ontwikkelingen.

Download hier Thermometer Koopwoningen najaar 2020
5 minuten versie volledige rapport

Leden kunnen het volledige rapport gratis downloaden (u moet hiervoor INGELOGD zijn).

Geen lid? Dan kunt u de Thermometer hier aanschaffen.